366 de contribuţii ştiinţifice publicate în reviste urologice cotate şi/sau indexate ISI. Experienţă publicistică de vârf, la nivel internaţional, pentru clinica de urologie a spitalului clinic de urgenţă " Sfântul Ioan "  Bucureşti

Prof.dr. Petrişor Geavlete

 

Încă de la început considerăm că trebuiesc definite, pe larg, noţiunile de cotaţie şi indexare ISI (Institute for Scientific Information) şi a importanţei excepţionale a acestor reviste exclusiviste prin valoare lor.

Revistele indexate ISI (reviste incluse in Web of Science: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index si Arts & Humanities Citation Index) sunt revistele care azi au o recunoaştere internaţională de primă importanţă. Se acoperă o perioadă de 30 ani (1981-2011). Revistele care au factor de impact calculat de ISI si regasit in JCR (Journal Citation Reports) se numesc reviste cotate ISI.

Dr. Eugene Garfield este fondatorul şi acum Preşedinte Emerit al ISI (acum Thomson Reuters). Unul dintre primele sale puncte de implicare a fost proiectul sponsorizat de Armed Forces Medical Library (predecesor al  National Library of Medicine). Proiectul  Welch Medical  Library Indexing, aşa cum a fost  numit, a fost conceput cu scopul  de a investiga rolul automatizării în ceea ce priveşte organizarea şi obţinerea literaturii medicale.  Un proiect pilot a apărut în 1962 când Garfield s-a implicat în unirea Institute for Scientific Information (acum Thomson Reuters) cu The United States National Institutes of Health.

A apărut prima ediţie a The Science Citation Index (SCI). Disponibilă din 1963, SCI reprezintă cel mai cuprinzător index de citate a literaturii din revistele ştiinţifice. Azi, versiunea Web of Science acoperă indexul a  5.600 reviste din peste 150 de discipline ştiinţifice. Această versiune este considerată una dintre cele mai fiabile  resurse în urmărirea şi în dezvoltarea unei idei din întreaga multitudine de discipline care fac parte din corpul de cunoştinţe ştiinţifice.

Thomson Reuters Factor Impact este stabilit prin măsurarea calităţii.

în septembrie 2005, Dr. Eugene Garfield a prezentat lucrarea "The Agony and The Ecstasy - The History and the Meaning of the Journal Impact Factor", la The Fifth International Congress on Peer Review in Biomedical Publication, in Chicago, USA.  El a demonstrat cum Journal Citation Reports foloseşte factorul de impact si include o mare varietate de exemple de analiză a citatelor.

Bibliotecarii şi informaticienii au evaluat revistele din ultimii 75 de ani. Apariţia indexului de citări Thomson Reuters a făcut posibilă realizarea unor rapoarte statistice generate pe calculator. în anii '60 s-a inventat "factorul de impact" pentru publicaţii. După folosirea internă pentru mulţi ani a datelor statistice ale revistelor pentru calculul The Science Citation Index (SCI), Thomson Reuters a început publicarea Journal Citation Reports® (JCR®) pentru reviste în 1975, ca parte integrantă a SCI şi a Social Sciences Citation Index® (SSCI®).

Journal Citation Reports® (JCR®) oferă instrumente cantitative pentru clasamentul, evaluarea, categorizarea şi compararea revistelor. The impact factor (Factorul de impact) este unul dintre acestea; reprezintă o măsură a frecvenţei cu care un articol oarecare dintr-o revistă a fost citat într-un anumit an sau într-o anumită perioadă. Factorul de impact anual al JCR este un raport între numărul de citări şi numărul de articole publicate care pot fi citate. Prin urmare, factorul de impact al unei reviste se calculează împărţind numărul de citări anuale la numărul de articole publicate în acea revistă în 2 ani anteriori.

Factorul de impact este util pentru clarificarea semnificaţiei frecvenţei de citări absolută sau totală. Acesta elimină unele dintre erorile unor astfel de măsurători care favorizează revistele mari împotriva celor mici sau revistele cu un tiraj mai mare în dauna celor cu un tiraj mai mic si ale revistelor mai vechi în faţa celor mai noi. în mod special în ultimul caz, aceste reviste au un volum literar mai mare care poate fi citat comparativ cu revistele mai nou apărute sau cu un tiraj mai mic. în orice caz, cu cât numărul articolelor publicate anterior este mai mare, cu atât mai frecvent va fi citată o revistă.

Poate cea mai importantă şi recentă întrebuinţare a factorul de impact este referitoare la procesul de evaluare academică. Factorul de impact poate fi folosit pentru a furniza o estimare grosieră a prestigiului revistelor în care autorii au fost publicaţi. Acest lucru se poate face cel mai bine în legătură cu alte elemente precum evaluarea din partea colegilor, productivitate şi ratele de citare.

între 2007 şi 2008, Editorial Development Team at Thomson Reuters şi-a concentrat atenţia asupra unei colecţii de mai bine de 100.000 de reviste, dintre care 1.600 au întrunit standardele necesare includerii în Web of Science. Această analiză a oferit o statistică de ansamblu pentru decada precedentă. Esential a fost faptul că revistele regionale dintre cele 1.600 adăugate în această perioadă constituie 55% din totalul revistelor indexate intre 2005 şi 2010 şi 45 % din numărul celor apărute între anii 2000 şi 2010.

Thomson Reuters Web of Knowledge a fost iniţial realizat de dr. Eugene Garfield care astfel a revoluţionat cercetarea ştiinţifică cu conceptual său de citation indexing and searching.

în cele din urmă, tehnologia a putut prelua conceptul său şi Web of Science® a adus Web linking and citation searching  împreună pentru a forma o platformă de căutare puternică şi versatilă. Web of Knowledge a fost următorul pas logic care a reunit o gamă completă de date, instrumente şi tehnologii într-o singură resursă, integrată, în continuă evoluţie.

în anul 2002 s-a lansat Web of knowledge, o nouă şi unică platformă de cercetare. Conţinutul a inclus date din jurnale relevante de înaltă calitate, brevete, prelucrând şi evaluând conţinutul web în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor sociale, al artelor şi al ramurilor umaniste. Instrumentele de lucru includ căutarea încrucişată, căutarea de referinţe citate şi legătura cu textele integrale.

în anul 2003 Web of knowledge a fost accesat în peste 50 de ţări. Caracteristicile adăugate au inclus: referinţe generale, citate şi capacităţi de alertă chimică; liste centralizate marcate;  OpenURL-activat. Utilizatorii au accesat o medie lunară de 137.000 de link-uri tip full-text.

în anul 2004 interfaţa totală retroproiectată a îmbunătăţit utilizarea intuitivă.

Instrumentul tip Analyze Tool a ajutat cercetătorii să descopere tendinţele de cercetare şi brevetele deosebite. Utilizatorii au accesat o medie lunară de 264.000 de link-uri tip full-text.

în anul 2005 au accesat trimestrial şi au upgrade-atat capacităţi suplimentare pentru utilizatori. Noţiunea modernă de Additional electronic backfiles a însemnat acoperirea ştiinţifică a Web of Science cu date de până la anii 1900; Inspec Archive a extins acoperirea în fizică, inginerie electrică, electronică, tehnică de calcul şi inginerie de control până în anul 1898. S-au accesat peste 3200 de instituţii din 74 de ţări. Utilizatorii au accesat o medie lunară de 943.000 de link-uri tip full-text.

în anul 2006 peste 20 de milioane de utilizatori din 81 de ţări au accsesat Web of knowledge. Citation Report a devenit un instrument puternic de analiză a referinţelor. EndNote® Web a extins management-ul referinţelor la Web.

Additional electronic backfiles: BIOSIS® Archive şi Zoological Record Archive au adaugat datele de biologie până în anul 1864; CAB Abstracts® Archive a oferit facilităţi în ştiinţele agricole, medicina veterinară, nutriţie şi resursele naturale până la 1910. Au fost înregistrate în medie peste 150.000 de vizite zilnice.

în anul 2007 o nouă faţă a cercetării a oferit o cercetare intuitivă pentru fiecare nivel al utilizatorului. Web of Knowledge a oferit astfel o nouă faţă a cercetării - o nouă interfaţă, o căutare integrată în toate bazele de date şi instrumente noi de analiză. Managementul liber al bibliografiei prin intermediul EndNote Web a integrat căutarea, scrierea şi crearea bibliografiei. Link-urile tip full-text s-au conectat cu peste 2.000 de jurnale suplimentare. Scientific WebPlus a adaugat conţinut editorial selectat de pe Web la fiecare căutare pe Web of Knowledge.

în anul 2008 peste 3.550 de instituţii din 90 de ţări au folosit Web of knowledge. O nouă bază de date de citare în cadrul Web of Science a permis utilizatorilor acţiuni de căutare: Conference Proceedings Citation Index, anterior ISI Proceedings. Citation mapping a permis utilizatorilor să vizualizeze relaţiile între citări. H-index este acum disponibil în cadrul qD43: această măsură a descris impactul şi productivitatea, şi s-a bazat pe setul celor mai citate documente ale autorului şi pe numărul de citări pe care el sau ea le-a primit în documentele publicate de alţi cecetători. Journal Citation Report® a îmbunătăţit ajutorul dat utilizatorilor să vizualizeze factorul de impact şi să judece efectul auto-citărilor.  ResearcherID a fost lansat pentru a rezolva identificarea eronată a autorului şi să ajute cercetătorii şi instituţiile să promoveze eforturile lor de cercetare. Astăzi, 1.200 de noi jurnale regionale se pot căuta în întregime în cadrul Web of Science. Interfaţa Web of Knowledge este azi disponibilă în limba engleză şi în limba chineză simplificată.

 

Evaluarea mondială în domeniul urologic privitor la revistele de largă recunoaştere internaţională, constată existenţa a 71 de periodice citate ISI şi 69 de periodice indexate ISI (cu factorii scientometrici pe anul 2010).

Din această listă, de mare valoare publicistică ştiinţifică, redăm contribuţia redacţională a clinicii de urologie Sfântul Ioan Bucureşti, personal a prof.dr. Petrişor Geavlete în 13 astfel de reviste de top: CHIRURGIA, BJU INTERNATIONAL,  EUROPEAN UROLOGY, EUROPEAN UROLOGY SUPPLEMENTS , JOURNAL OF ENDOUROLOGY, JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE, JOURNAL OF UROLOGY, NATURE REVIEWS UROLOGY, PROGRÈS EN UROLOGIE, UROLOGIA INTERNATIONALIS, UROLOGY, UROLOGY JOURNAL, WORLD JOURNAL OF UROLOGY.

 

MARKED JOURNAL LIST

 

Abbreviated

Journal Title

ISSN

2010

Total

Cites

Impact

Factor

5-Year

Impact

Factor

Immediacy

Index

2010

Article

Cited

Halflife

EigenfactorTM

Score

Article

InfluenceTM

Score

BJU INT

1464-

4096

14341

3.190

2.817

0.525

516

5.9

0.04011

0.824

EUR UROL

0302-

2838

13748

8.843

6.633

2.958

216

3.9

0.04718

1.744

EUR UROL

SUPPL

1569-

9056

797

2.139

1.456

0.413

46

4.6

0.00280

0.419

J SEX MED

1743-

6095

4843

3.957

3.858

0.772

382

2.5

0.01048

0.482

J ENDOUROL

0892-

7790

3965

1.729

1.778

0.247

320

4.2

0.01296

0.452

J UROLOGY

0022-

5347

45425

3.862

3.949

0.690

655

7.9

0.08940

1.139

NAT REV UROL

1759-

4812

191

2.891

2.891

0.933

60

1.3

0.00101

1.125

PROG UROL

1166-

7087

890

0.481

0.446

0.085

223

5.3

0.00119

0.057

UROL INT

0042-

1138

1655

0.924

0.917

0.125

168

6.3

0.00383

0.235

UROLOGY

0090-

4295

17939

2.334

2.346

0.436

576

7.1

0.04290

0.708

WORLD J

UROL

0724-

4983

2097

2.438

2.568

0.325

114

5.2

0.00665

0.769

 

 

 

 

 

După ISI Web of Knowledge, Journal Citation Reports, 2010 JCR Science Edition revista Chirurgia este cotată la nivel de publicaţie ISI. Din tabelul alăturat se pot obiectiva detaliile de analiză internaţională.

 

Journal Title

ISSN

Total Cites

Impact Factor

5-Year Impact Factor

Immediacy Index

Citable Items

Cited Half-life

Citing Half-life

CHIRURGIA-BUCURESTI

1221-9118

429

0.560

 

0.027

113

5.4

8.5

 

Pentru că este una dintre puţinele reviste medicale româneşti cotate la nivel ISI considerăm că este importantă amintirea unor factori specifici acestui tip de evaluare (EigenfactorTM Metrics, EigenfactorTM Score = 0.00022, Journal Impact Factor: Cites in 2010 to items published in: 2009 =53, 2008 =55, Sum: 108, Number of items published in: 2009 =103, 2008 =90, Sum: 193, Calculation: Cites to recent items 108 = 0.560, Number of recent items = 193; The cited half-life: The cited half-life for the journal is the median age of its items cited in the current JCR year. Half of the citations to the journal are to items published within the cited half-life; Cited Half-Life: 5.4 years; Citing Half-life: The citing half-life for the journal is the median age of the items the journal cited in the current JCR year. Half of the citations in the journal are to items published within the citing half-life, Citing Half-Life: 8.5 years)

 

în revista Chirurgia colectivul clinicii de urologie de la spitalului clinic de urgenţă "Sfântul Ioan" Bucureşti are 17 articole publicate in extenso:

1. Geavlete P., Dragomirescu C., Liţescu M., Turcu F., Mirciulescu V. Date preliminarii asupra experienţei noastre laparoscopice în patologia urinară. Chirurgia, vol. 45, nr. 6, 1996, pp. 321-330.

2. Geavlete P., Jora T. Abordul endoscopic ureteral - metodă minim invazivă complementară nefroureterectomiei. Chirurgia, vol. 93, nr. 2, 1998, pp. 107-114.

3. Geavlete P., Georgescu D., Cauni V. Alternativă endoscopică de tratament a refluxului vezico-ureteral. Chirurgia, vol. 93, nr. 3, mai-iunie 1998, pp. 171-179.

4. Geavlete P., Georgescu D., Arabagiu I. Imunoterapia topică cu BCG în tratamentul adjuvant al tumorilor vezicale superficiale (TVS) - 15 ani de experienţă. Chirurgia, Vol. 95, Nr.2/2000, pg.157-168

5. Geavlete P., Mirciulescu V.  Fistulă uro-vaginală multiplu recidivată. Al XX-lea Congres Naţional de Chirurgie, Constanţa, 24-26 Mai 2000, Sesiunea Simpozion VI, Fistule recto- şi vezico-vaginale, pp.100. (rezumate: Chirurgia, Vol.95/2000, pg.315).

6. Geavlete P., Constantinescu E., Baicu Gh., Arabagiu I., Niţă Gh., Mirciulescu V. Fistule uro-digestive rare. Al XX-lea Congres Naţional de Chirurgie, Constanţa, 24-26 Mai 2000, Sesiunea Simpozion VI, Fistule recto- şi vezico-vaginale, pp.100. (rezumate: Chirurgia, Vol.95/2000, pg.316).

7. Geavlete P., Georgescu D., Niţă Gh., Cauni V. Noi criterii de diagnostic şi tratament endourologic minim invaziv în strictura uretrală. Chirurgia, Vol.95, nr.6, Noiembrie - Decembrie 2000, pp. 501-509.

8. Geavlete P., Georgescu D., Niţă Gh. Endopielotomia retrogradă în tratamentul stenozei de joncţiune pieloureterală. Chirurgia. Vol.96, Nr.1, 2001, pp.91-100.

9. Geavlete P., Georgescu D., Cauni V. Rolul ecografiei Duplex Doppler în evaluarea uropatiei obstructive. Chirurgia, Bucureşti, 2001, 96:373-382.

10. Geavlete P., Multescu R., Georgescu D. Ureteroscopia flexibila in patologia caii urinare superioare. Chirurgia 2006, Vol. 101, Nr.5: 497-503

11. Geavlete P., Multescu R., Georgescu D. Nefroscopia flexibilă în patologia căii urinare superioare. Chirurgia 2007; 102:191-196.

12. Cauni V., Multescu R., Nita Gh., Georgescu D., Geavlete P. Rolul ecografiei Doppler in evaluarea pacientilor cu varicocel. Chirurgia, Mai - Iunie 2007; 102(3):315-318

13. Geavlete B., Mulţescu R., Georgescu D., Geavlete P. Cistoscopia în lumină albastră cu fluorescenţa indusa de Hexvix - o nouă perspectivă în diagnosticul tumorilor vezicale superficiale. Chirurgia, Septembrie - Octombrie 2008, Vol. 103;5:559-564.

14. Cauni V., Mulţescu R., Geavlete P., Geavlete B. Importanţa evaluării jeturilor ureterale prin ecografie Doppler la pacienţii cu obstrucţie litiazică a căilor urinare superioare. Chirurgia Noiembrie - Decembrie 2008, Vol.103 (6):665-668

15. Geavlete P., Multescu R., Jecu M., Georgescu D., Geavlete B. Abordul percutanat in litiaza moale. Experienta Clinicii de Urologie a Spitalului Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan" Bucuresti. Chirurgia Iulie - August 2009, 104(4):447-452

16. Geavlete P, Mulţescu R, Jecu M, Georgescu D, Geavlete B. Percutaneous approach in postureteroenterostomy ureteral stenosis. Experience of the Urological Department of Sf. Ioan Emergency Hospital, Bucharest. Chirurgia (Bucur). 2009 Nov-Dec;104(6):731-6

17. Geavlete B, Jecu M, Multescu R, Georgescu D, Drăguţescu M, Geavlete P.

Bipolar plasma vaporization--new endoscopic technique in non-invasive bladder cancer. Chirurgia (Bucur). 2010 Mar-Apr;105(2):219-23

 

 

 

 

BJU INTERNATIONAL (Semimonthly ISSN: 1464-4096, WILEY-BLACKWELL, COMMERCE PLACE, 350 MAIN ST, MALDEN, USA, MA, 02148)

BJU International este una dintre cele mai respectate reviste medicale din lume, cu o gamă  internaţională remarcabilă de articole publicate, lucru care îl face de excepţie printre jurnalele de urologie cu cotaţie ISI. Fiecare număr de revistă oferă informaţii practice deosebite sub forma unor articole originale, mini-review articles, de investigaţie urologica, corespondenţa şi recenzii de carte, precum si "Chirurgie Ilustrată", care este un caleidoscop "de tehnici chirurgicale, deschisă şi laparoscopică, atât de la copii şi urologie adulţi". BJU International este in totalitate compartimentată în secţiuni aparte (full color), ceea ce o face mai uşor de folosit indiferent dacă se navighează pe internet sau se caută ceva specific.

în această prestigioasă revistă clinica de urologie a spitalului clinic de urgenţă "Sfântul Ioan" Bucureşti are 2 articole publicate in extenso:

1. Treatment changes and long-term recurrence rates after hexaminolevulinate (HAL) fluorescence cystoscopy: does it really make a difference in patients with non-muscle-invasive bladder cancer (NMIBC)?

Geavlete B, Multescu R, Georgescu D, Jecu M, Stanescu F, Geavlete P.

BJU Int. 2011 Jun 28.

2. Transurethral resection (TUR) in saline plasma vaporization of the prostate vs standard TUR of the prostate: 'the better choice' in benign prostatic hyperplasia?

Geavlete B, Multescu R, Dragutescu M, Jecu M, Georgescu D, Geavlete P.

BJU Int. 2010 Dec;106(11):1695-9.

 

 

 

 

în BJU International Supplements au fost publicate 20 abstracte în numerele: June 2010, Vol.106 (Suppl.1), 108(Supl.1), vol.86, Supl. 3, Nov 2000, 90(Supl.2):2002, 94 (Supl2): 2004, Vol.106 (Suppl.1): 2010, 108(Supl.1): 2011.

1. Geavlete P., Geavlete B., Jecu M., Multescu R., Georgescu D., Dragutescu M. High-risk non-muscle invasive bladder cancer - "The real Deal" for Blue Light Cystoscopy and TRUBT? BJUI Supplements, June 2010, Vol.106 (Suppl.1):6

2. Geavlete P., Geavlete B., Jecu M., Multescu R., Georgescu D., Dragutescu M. Innovative technique in non-muscle invasive bladder cancer - Bipolar Plasma Vaporization, a reliable approach? British Association of Urological Surgeons 2010 Annual Scientific Meeting (BAUS), Manchester, 21-24 June 2010, BJUI Supplements, June 2010, Vol.106 (Suppl.1):9

3. Geavlete B., Multescu R., Stanescu F., Georgescu D., Jecu M., Geavlete P. Bipolar plasma vaporization and NBI in large non-muscle invasive bladder tumors - better than the standard approach? BAUS 2011 Annual Scientific Meeting, Liverpool, 20 - 23 June 2011, BJUI Supplements 2011, 108(Supl.1):8-9

4. Geavlete P., Cauni V. Doppler ultrasonography in anatomic and functional evaluation of ureteral calculi obstruction. BJU International, vol.86, Supl. 3, November 2000, MP3.1.11, pg. 96 

5. Geavlete P., Vrabie Camelia, Cauni V. Prostatic intraepithelial neoplasia: prognostic significance. BJU International, vol.86, Supl. 3, November 2000, MP4.2.09., pg. 139. 

6. Geavlete P., Cauni V. High-flow/low-flow priapism differential diagnosis experience on 26 cases. 25th Congress of Société Internationale d'Urologie, Singapore, 29 October - 2 November 2000, BJU International, vol.86, Supl. 3, November 2000, P3.2.01, pg. 106 .

7. Geavlete P., Cauni V. Functional evaluation of single-system ureteroceles by duplex Doppler ultrasound (videofilm). 25th Congress of Société Internationale d'Urologie, Singapore, 29 October - 2 November 2000, BJU International, vol.86, Supl. 3, November 2000, V 4.4, pg. 178

8. Geavlete P., Jora T., Georgescu D., Niţă Gh. Second TUR in pT2N0M0 bladder tumours. 26th Congress of the Société Internationale d'Urologie. Stockholm, 8-12 Septembrie 2002. BJU International 2002; 90(Supl.2): 83(poster UP-1.5.08).

9. Geavlete P., Georgescu D., Cauni V., Niţă Gh. Duplex Doppler ultrasonography in renal colic. 26th Congress of the Société Internationale d'Urologie. Stockholm, 8-12 Septembrie 2002. BJU International 2002; 90(Supl.2): 105(poster P-3.3.06).

10. Georgescu D., Nita Gh., Mirciulescu V., Cauni V. Percutaneous lithotripsy and laser endopyelotomy in secondary UPJ obstruction associated with large pyelocaliceal stones. 27th Congress of the Societé Internationale d'Urologie. BJU International 2004:94 (Supl2):299

11. Geavlete P., Cauni V., Georgescu D., Nita Gh. Flexible percutaneous approach in multiple pyelocaliceal stones. 27th Congress of the Societé Internationale d'Urologie. BJU International 2004:94(Supl2):10

12. Geavlete P., Georgescu D., Nita Gh., Mirciulescu V., Cauni V., Aghamiri S. Complications after 2.272 retrograde ureteroscopies: a single-center experience. 27th Congress of the Societé Internationale d'Urologie. BJU International 2004:94(Supl2):278

13. Geavlete P., Mirciulescu V., Georgescu D., Nita Gh., Cauni V. Pyelocaliceal diverticulum particularities: experience on 5 cases. 27th Congress of the Societé Internationale d'Urologie. BJU International 2004:94(Suppl2):277

14. Geavlete P., Cauni V., Nita Gh., Georgescu  D. Optical urethrotomy guided by urethral ultrasound. 27th Congress of the Societé Internationale d'Urologie. BJU International 2004:94(Suppl2):117

15. Geavlete P., Mirciulescu V., Nita Gh. and Georgescu D. Ureteroscopic approach in recurrent ureteropelvic junction stenosis. 27th Congress of the Societé Internationale d'Urologie. BJU International 2004:94(Suppl2):12

16. Geavlete P., Georgescu D., Multescu R., Ardeleanu Carmen and Camelia Vrabie. Finasteride value in prostatic bleeding decreasing: microvessel density and vascular endothelial growth factor study. 27th Congress of the Societé Internationale d'Urologie. BJU International 2004:94(Suppl2):142

17. Geavlete P., Georgescu D., Arabagiu I., Jora T. Intravesical BCG therapy for pT1G3 bladder tumors - 20 years follow-up. 27th Congress of the Societé Internationale d'Urologie. BJU International 2004:94(Suppl2):14

18. Geavlete P., Geavlete B., Jecu M., Multescu R., Georgescu D., Dragutescu M. High-risk non-muscle invasive bladder cancer - "The real Deal" for Blue Light Cystoscopy and TRUBT? British Association of Urological Surgeons 2010 Annual Scientific Meeting (BAUS), Manchester, 21-24 June 2010, BJUI Supplements, June 2010, Vol.106 (Suppl.1):6

19. Geavlete P., Geavlete B., Jecu M., Multescu R., Georgescu D., Dragutescu M. Innovative technique in non-muscle invasive bladder cancer - Bipolar Plasma Vaporization, a reliable approach? British Association of Urological Surgeons 2010 Annual Scientific Meeting (BAUS), Manchester, 21-24 June 2010, BJUI Supplements, June 2010, Vol.106 (Suppl.1):9

20. Geavlete B., Multescu R., Stanescu F., Georgescu D., Jecu M., Geavlete P. Bipolar plasma vaporization and NBI in large non-muscle invasive bladder tumors - better than the standard approach? BAUS 2011 Annual Scientific Meeting, Liverpool, 20 - 23 June 2011, BJUI Supplements 2011, 108(Supl.1):8-9

 

 

 

UROLOGY (Monthly ISSN: 0090-4295, ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710)

Urology este un jurnal lunar de mare importanţă internaţională în primul rând pentru urologi, rezidenţi, stagiari, nefrologi, şi alţi specialişti interesaţi şi de urologie.

Misiunea acestei reviste cotate ISI (Gold Journal) este de a oferi informaţii practice, în timp util şi relevante clinic pentru medici si cercetători în urologie, la nivel mondial. Urology publică articole originale referitoare la urologia clinică pentru adulţi, copii şi adolescenţi, precum şi a cercetării ştiinţifice şi clinice de bază. Subiectele in urologie includ domeniile de pediatrie, chirurgie oncologie, radiologie, patologie, disfuncţie erectilă, infertilitate, incontinenţă, transplant, endourologie, andrologie, urologia aparatului feminin , chirurgie reconstructivă, şi oncologie medicală, precum şi aspecte relevante legate de basic science. Caracteristicile speciale ale acestei reviste includ: comunicarea rapidă a problemelor importante, workshop-uri chirurgicale, raportări de cazuri interesante, tehnici chirurgicale, articole clinice, basic science review, guest editorials, letters to the editor, book reviews, and historical articles in urology.

în Urology clinica de urologie a spitalului clinic de urgenţă "Sfântul Ioan" Bucureşti are 5 articole publicate in extenso:

1. Bipolar Plasma Vaporization vs Monopolar and Bipolar TURP-A Prospective, Randomized, Long-term Comparison. Geavlete B, Georgescu D, Multescu R, Stanescu F, Jecu M, Geavlete P., Urology. 2011 Jul 27. [Epub ahead of print]

2. Innovative technique in nonmuscle invasive bladder cancer-bipolar plasma vaporization, Geavlete B, Multescu R, Georgescu D, Jecu M, Dragutescu M, Geavlete P., Urology. 2011 Apr;77(4):849-54. Epub 2010 Dec 16.

3. Dose-ranging study of the luteinizing hormone-releasing hormone receptor antagonist cetrorelix pamoate in the treatment of patients with symptomatic benign prostatic hyperplasia, Debruyne F, Tzvetkov M, Altarac S, Geavlete PA.

Urology. 2010 Oct;76(4):927-33.

4. HAL blue-light cystoscopy in high-risk nonmuscle-invasive bladder cancer--re-TURBT recurrence rates in a prospective, randomized study, Geavlete B, Jecu M, Mulţescu R, Georgescu D, Geavlete P., Urology. 2010 Sep;76(3):664-9. Epub 2010 Jun 8.

5. TURP in patients with biopsy-proven prostate cancer: sensitivity for cancer detection. Bach T, Geavlete B, Pfeiffer D, Wendt-Nordahl G, Michel MS, Gross AJ., Urology. 2009 Jan;73(1):100-4. Epub 2008 A

 

 

în Urology (supplement) au fost publicate 60 abstracte în numerele: Vol 68, Supl. 5A, 2006, Vol. 70, Supl. 3A, 2007, vol.72, Supl. 5A, 2008, Vol. 74, Supl. 4A, 2009, Vol. 76, Supl. 3A, 2010, Vol. 78, Suppl. 3A, 2011.

1. R. Multescu, P. Geavlete, D. Soroiu, Gh. Nita. Antegrade flexible ureteroscopy in lower ureteral stenosis. 28th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 12-16 November 2006, Cape Town, South Africa, UP-01, Urology 2006, Vol 68, Supl 5A, 223

2. R. Multescu, P. Geavlete, D. Georgescu, C. Persu. Flexible retrograde ureteroscopy in pyelocalyceal diverticulum treatment. 28th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 12-16 November 2006, Cape Town, South Africa, MP-19.04, Urology 2006, Vol 68, Supl 5A, 177

3. Gh. Nita, P. Geavlete, V. Mirciulescu, D. Georgescu. Double double J indwelling in neoplastic extrinsec ureteral obstruction. 28th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 12-16 November 2006, Cape Town, South Africa, V-02.01, Urology 2006, Vol 68, Supl 5A, 203

4. D. Georgescu, P. Geavlete, D. Soroiu, E. Alexandrescu, C. Persu. Endourological stone treatment in pregnant woman. 28th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 12-16 November 2006, Cape Town, South Africa, V-02.04, Urology 2006, Vol 68, Supl 5A, 204

5. V. Mirciulescu, P. Geavlete P., R. Multescu, V. Cauni. Second-look flexible nephroscopy for restant caliceal stones. 28th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 12-16 November 2006, Cape Town, South Africa, V-02.05, Urology 2006, Vol 68, Supl 5A, 205

6. Nita Gh., Geavlete P., Mirciulescu V., Aghamiri S. Laser vaporization in inflammatory ureteral stenosis. 28th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 12-16 November 2006, Cape Town, South Africa, V-03.03, Urology 2006, Vol 68, Supl 5A, 207

7. Mirciulescu V., Geavlete P., Georgescu D., Nita Gh. Ureteroscopy in ureter fissus pathology. 28th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 12-16 November 2006, Cape Town, South Africa, V-03.04, Urology 2006, Vol 68, Supl 5A, 207

8. Cauni V., Geavlete P., Georgescu D., Mirciulescu V., Persu C. Endoscopic treatment in calcified ureteral stents. 28th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 12-16 November 2006, Cape Town, South Africa, V-03.05, Urology 2006, Vol 68, Supl 5A, 208

9. Nita Gh., Geavlete P., Bancu S. Laser vaporization in recurrent inflammatory urethral strictures. 28th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 12-16 November 2006, Cape Town, South Africa, V-05.01, Urology 2006, Vol 68, Supl 5A, 213

10. Nita Gh., Geavlete P., Mirciulescu V., Georgescu D. Transurethral approach in multilocular large prostatic abscesses. 28th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 12-16 November 2006, Cape Town, South Africa, V-05.02, Urology 2006, Vol 68, Supl 5A, 214

11. Georgescu D. Geavlete P., Cauni V., Mirciulescu V. Bipolar endoscopic procedures in complicated urethral strictures. 28th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 12-16 November 2006, Cape Town, South Africa, V-05.03, Urology 2006, Vol 68, Supl 5A, 213

12. Geavlete P., Georgescu D., Nita Gh., Geavlete B. Chronic nonbacterial prostatitis associated with ED. 29th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, September 2-6, Paris 2007, Urology, September 2007; 70 (Supl.3A):45

13. Geavlete P., Multescu R., Mirciulescu V., Georgescu D., Geavlete B. Flexible percutaneous approach in uretero-enteric stenosis. 29th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, September 2-6, Paris 2007, Urology, September 2007; 70 (Supl.3A):62

14. Geavlete P., Cauni V., Persu C., Bancu S., Geavlete B. The value of Doppler ureteral jets in patients with upper urinary tract pathology. 29th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, September 2-6, Paris 2007, Urology, September 2007; 70 (Supl.3A):113

15. Geavlete P., Georgescu D., Bancu S., Geavlete B. Superficial bladder tumors and methachronous upper urinary tract tumors. 29th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, September 2-6, Paris 2007, Urology, September 2007; 70 (Supl.3A):244

16. Geavlete P., Nita Gh., Bancu S., Soroiu D., Geavlete B. Laser treatment of superficial bladder tumors. 29th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, September 2-6, Paris 2007, Urology, September 2007; 70 (Supl.3A):245

17. Geavlete P., Georgescu D., Mirciulescu V., Geavlete B. Endoscopic treatment in vesicovaginal fistulas. 29th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, September 2-6, Paris 2007, Urology, September 2007; 70 (Supl.3A):196

18. Geavlete P., Mirciulescu V., Multescu R., Geavlete B. Balloon dilation in stenotic pathology of the caliceal system. 29th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, September 2-6, Paris 2007, Urology, September 2007; 70 (Supl.3A):284

19. Geavlete P., Multescu R., Georgescu D., Geavlete B. Indications and limits of diagnostic flexible ureteroscopy. 29th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, September 2-6, Paris 2007, Urology, September 2007; 70 (Supl.3A):178

20. Geavlete P., Multescu R., Cauni V., Georgescu D., Geavlete B. Particularities of flexible ureteroscopic approach in treatment of upper urinary tract lithiasis. 29th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, September 2-6, Paris 2007, Urology, September 2007; 70 (Supl.3A):179

21. Geavlete P., Georgescu D., Cauni V., Mirciulescu V., Geavlete B. Bipolar endoscopic procedures in complicated urethral strictures. 29th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, September 2-6, Paris 2007, Urology, September 2007; 70 (Supl.3A):188

22. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Geavlete P. Initial experience with Hexvix - indiced fluorescence blue light cystoscopy in bladder cancer diagnosis. SIU World Uro-Oncology update, 19 - 22 November 2008, Santiago, Chile, Urology 2008, vol.72(supl.5A):S75 (poster MP-2.25).

23. Geavlete P., Georgescu D., Arabagiu I., Geavlete B. Concomitant carcinoma in situ in patients with superficial bladder tumors. SIU World Uro-Oncology update, 19 - 22 November 2008, Santiago, Chile, Urology 2008, vol.72(supl.5A):S138 (poster UP.90).

24. Geavlete P., Georgescu D., Jora T., Geavlete B. Prostate cancer in patients with PSA values between 2.5 - 4.0 ng/ml: predictive value of PSA velocity. SIU World Uro-Oncology update, 19 - 22 November 2008, Santiago, Chile, Urology 2008, vol.72(supl.5A):S84 (poster MP-4.02).

25. Geavlete P., Nita G., Mirciulescu V., Geavlete B. Endoscopic approach in benign ureteral tumors. SIU World Uro-Oncology update, 19 - 22 November 2008, Santiago, Chile, Urology 2008, vol.72(supl.5A):S106 (video VID.01).

26. Geavlete P., Multescu R., Mirciulescu V., Georgescu D., Geavlete B. Uretero-enteric stenosis treated by flexible percutaneous approach. SIU World Uro-Oncology update, 19 - 22 November 2008, Santiago, Chile, Urology 2008, vol.72(supl.5A):S106 (video VID.02).

27. Georgescu D., Multescu R., Mirciulescu V., Geavlete B., Geavlete P. Indications of Bilateral Ureteroscopy: Experience in 83 cases. 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai 2009, 1 - 5 Noiembrie, Urology October 2009;74(Supl.4A):S75

28. Geavlete P., Cauni V., Georgescu D., Multescu R., Geavlete B. Ureteroscopy in Proximal Ureteral Calculi: Experience on 1238 Cases. 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai 2009, 1 - 5 Noiembrie, Urology October 2009;74(Supl.4A):S76

29. Geavlete P., Multescu R., Georgescu D., Geavlete B. Hand Assisted Ureteroscopy in Ureteral and Pyelic Stone Treatment. 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai 2009, 1 - 5 Noiembrie, Urology October 2009;74(Supl.4A):S76

30. Geavlete P., Georgescu D., Geavlete B. Second TURB in NON-Muscle Invasive Bladder Cancer: Experience in 400 Cases. 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai 2009, 1 - 5 Noiembrie, Urology October 2009;74(Supl.4A):S145

31. Geavlete P., Mirciulescu V., Multescu R., Georgescu D., Geavlete B. Bipolar Ureteroscopic Approach in Complete Ureteral Stenosis. 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai 2009, 1 - 5 Noiembrie, Urology October 2009;74(Supl.4A):S156 (video)

32. Soroiu D., Georgescu D., Multescu R., Geavlete B., Geavlete P. Intravesical Foreign Bodies: Endourological Treatment. 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai 2009, 1 - 5 Noiembrie, Urology October 2009;74(Supl.4A):S157 (video)

33. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Jecu M., Geavlete P. HAL Blue Light Fluorescence TURB: The "Better Choice" in Non-Muscle Invasive Bladder Cancer. 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai 2009, 1 - 5 Noiembrie, Urology October 2009;74(Supl.4A):S168 (video)

34. Georgescu D., Multescu R., Cauni V., Geavlete B., Geavlete P. Ten Years Experience with Bipolar Approach in Complete Urethral Strictures. 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai 2009, 1 - 5 Noiembrie, Urology October 2009;74(Supl.4A):S186

35. Geavlete P., Georgescu D., Multescu R., Geavlete B. Ureteroscopic Instrument Damage: Experience after 5500 Ureteroscopies. 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai 2009, 1 - 5 Noiembrie, Urology October 2009;74(Supl.4A):S188

36. Persu C., Cauni V., Geavlete P. Impact of the Examination Position on Cystometry Results. 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai 2009, 1 - 5 Noiembrie, Urology October 2009;74(Supl.4A):S292

37. Persu C., Cauni V., Geavlete P. Variability of the Urodynamic Profile in Healthy Males. 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai 2009, 1 - 5 Noiembrie, Urology October 2009;74(Supl.4A):S293

38. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Jecu M., Geavlete P. HAL Blue Light Fluorescence Cystoscopy: One Year Evaluation. 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai 2009, 1 - 5 Noiembrie, Urology October 2009;74(Supl.4A):S299

39. Georgescu D., Multescu R., Geavlete B., Geavlete P. Optimizing Retrograde Flexible Ureteroscopy for Upper Urinary Tract Pathology. 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai 2009, 1 - 5 Noiembrie, Urology October 2009;74(Supl.4A):S343

40. Georgescu D., Multescu R., Geavlete B., Mirciulescu V., Cauni V., Geavlete P. Migrated and Calcified Ureteral Stents: A Challenging Problem (Experience on 125 Cases). 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai 2009, 1 - 5 Noiembrie, Urology October 2009;74(Supl.4A):S346

41. Cauni V., Multescu R., Mirciulescu V., Georgescu D., Geavlete B., Geavlete P. Sequential Flexible Percutaneous and Ureteroscopic Approach in Staghorn Calculi. 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai 2009, 1 - 5 Noiembrie, Urology October 2009;74(Supl.4A):S348

42. Cauni V., Mirciulescu V., Georgescu D., Multescu R., Geavlete B., Geavlete P. Complications After 2000 Percutaneous Procedures. 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai 2009, 1 - 5 Noiembrie, Urology October 2009;74(Supl.4A):S348

43. Persu C., Cauni V., Geavlete P. Morbidity of invasive urodinamycs: experience after 750 procedures. SIU World Meeting, 13-16 October 2010, Marrakech, Maroc, Urology 2010, 76 (supl.3A):S44

44. Persu C., Cauni V., Geavlete P. Urological fetures of quadriplegia: six years of experience. SIU World Meeting, 13-16 October 2010, Marrakech, Maroc, Urology 2010, 76 (supl.3A):S72

45. Geavlete P., Multescu R., Georgescu D., Geavlete B. Bilateral ureteroscopy: Evaluation after 100 procedures. 31st Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 16-20 October 2011, Berlin, Urology 2011, 78(Supl.3A):S32 (MP01.18)

46. Geavlete P., Multescu R., Georgescu D., Geavlete B. Complications after 6000 ureteroscopies: the experience of "Saint John" Emergency Clinical Hospital. 31st Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 16-20 October 2011, Berlin, Urology 2011, 78(Supl.3A):S33 (MP01.20)

47. Geavlete P., Multescu R., Georgescu D., Geavlete B. Digital semirigid ureteroscopy: a single center experience of 100 cases. 31st Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 16-20 October 2011, Berlin, Urology 2011, 78(Supl.3A):S32 (UP03.080)

48. Geavlete B., Multescu R., Stanescu F., Georgescu D., Jecu M., Geavlete P. Bipolar plasma vaporization versus monopolar and bipolar TURP: results of a prospective, randomized, long-term comparison. 31st Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 16-20 October 2011, Berlin, Urology 2011, 78(Supl.3A):S13 (POD04.04)

49. Geavlete B., Multescu R., Jecu M., Georgescu D., Stanescu F., Geavlete P. Treatment changes and long-term recurrence rates after HAL fluorescence cystoscopy: does blue light really make a difference in the long run? 31st Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 16-20 October 2011, Berlin, Urology 2011, 78(Supl.3A):S16 (POD05.03)

50. Geavlete B., Multescu R., Stanescu F., Georgescu D., Jecu M., Geavlete P. Bipolar plasma vaporization and NBI for large non-muscle invasive bladder tumors: results of a prospective, randomized, long-term comparison to the standard approach. 31st Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 16-20 October 2011, Berlin, Urology 2011, 78(Supl.3A):S18 (POD05.08)

51. Geavlete B., Multescu R., Stanescu F., Georgescu D., Jecu M., Moldoveanu C., Geavlete P. Bipolar plasma vaporization of secondary bladder neck sclerosis. 31st Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 16-20 October 2011, Berlin, Urology 2011, 78(Supl.3A):S183 (VID09.07)

52. Geavlete B., Jecu M., Stanescu F., Multescu R., Moldoveanu C., Geavlete P. Bipolar plasma vaporization in prostate cancer patients: a palliative application of a new technique. 31st Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 16-20 October 2011, Berlin, Urology 2011, 78(Supl.3A):S284 (UP02.071)

53. Multescu R., Cauni V., Georgescu D., Geavlete B., Geavlete P. Particularities of retrograde ureteroscopy for impacted proximal ureteral stones: experience of 200 cases. 31st Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 16-20 October 2011, Berlin, Urology 2011, 78(Supl.3A):S106 (MP10.13)

54. Multescu R., Cauni V., Mirciulescu V., Georgescu D., Geavlete B., Geavlete P. Percutaneous nephrolithotomy: lessons learned after 3000 procedures. 31st Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 16-20 October 2011, Berlin, Urology 2011, 78(Supl.3A):S377 (UP03.104)

55. Multescu R., Nita G., Georgescu D., Geavlete B., Geavlete P. Pyelocaliceal diverticulum: retrograde endoscopic approach of a rare pathology. 31st Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 16-20 October 2011, Berlin, Urology 2011, 78(Supl.3A):S378 (UP03.105)

56. Multescu R., Geavlete P., Georgescu D., Geavlete B. Pluck detachment of the intramural ureter using bipolar plasma vaporization: an innovative endoscopic method during nephroureterectomy. 31st Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 16-20 October 2011, Berlin, Urology 2011, 78(Supl.3A):S171 (VID05.07)

57. Nita G., Cauni V., Arabagiu I., Georgescu D., Multescu R., Persu C., Mihai B., Geavlete B., Geavlete P. Endoscopic management of upper tract TCC: long term follow-up. 31st Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 16-20 October 2011, Berlin, Urology 2011, 78(Supl.3A):S255 (UP01.202)

58. Nita G., Cauni V., Persu C., Mihai B., Geavlete P. GreenLight HPS laser 120 W versus Diode laser 150 W vaporization of the prostate: results of a prospective, randomized study. 31st Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 16-20 October 2011, Berlin, Urology 2011, 78(Supl.3A):S63 (MP05.14)

59. Persu C., Cauni V., Nita G., Geavlete P. A classical bulking agent:GAX collagen: a 10-year single centre experience. 31st Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 16-20 October 2011, Berlin, Urology 2011, 78(Supl.3A):S399 (UP03.166)

60. Persu C., Nita G., Cauni V., Geavlete P. The place of the ice water test during the urodynamic evaluation. 31st Congress of the Societe Internationale d'Urologie, 16-20 October 2011, Berlin, Urology 2011, 78(Supl.3A):S417 (UP03.214)

 

 

 

PROGRÈS EN UROLOGIE (Bimonthly ISSN: 1166-7087, ELSEVIER MASSON, VIA PALEOCAPA 7, MILANO, ITALY, 20121, NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON, ENGLAND, N1 9XW).

Progrès en Urologie este o revistă cotată şi indexată ISI, de limbă franceză, cu o calitate deosebită: publicarea rapidă a lucrărilor în urologie. Astfel se pot găsi în paginile acestei prestigioase reviste cele mai recente cercetări, studii şi sondaje, note tehnice, cazuri clinice cu relevanţă pertinentă, scrisori originale editoriale, recenzii din literatura urologică. Revista publică, de asemenea, articole pentru asistentele medicale din urologie. Progrès en Urologie demonstrează un abord pluridisciplinar pentru toate aspectele din specialitatea noastră. Această publicaţie este, de asemenea, deschisă pentru subiecte de imagistică, patologie, boli infecţioase, transplant şi imunologie.

Progrès en Urologie are patru numere pe an în care se poate găsi o analiză din partea experţilor pentru anumite punctele-cheie, un forum pentru dezbaterea unui caz clinic, comentat de către personalităţi, puneri la punct pentru probleme de tehnică urologică.

în Progrès en Urologie clinica de urologie a spitalului clinic de urgenţă "Sfântul Ioan" Bucureşti are 2 articole publicate in extenso:

1. Geavlete P., Georgescu D., Niţă Gh., Cauni V. L'évaluation par l'écho-doppler de la fonctionnalité de l'endoprothèse urétérale par sondes JJ chez les patients avec obstruction urétérale extrinsèque. Progrès en Urologie, vol.11, Nr.1, februarie 2001, pp.22-28

2. Meyer F., Al Qahtani S., Gil-Diez de Medina S., Geavlete B., Thomas A., Traxer O. Narrow Band Imaging (NBI): mise au point sur la technique et experience initiale pour les tumeurs de la voie excretrice urinaire superieure. Progrès en Urologie 2011, 21:527-533.

 

Au fost publicate, de asemenea, 29 abstracte în următoarele numere: CL 31, pag. 94, 17-19 Novembre 1993, nr. 4, 31, 16-18, Novembre, 1994, Tumeur de la vessie, O112 - 91, 1998, Vidéo Forum - V30 / 75A, 1998, Vol.10, Supl. 1, nr. 5, Nov. 2000, O61, O25, Nov. 2001, 12;5 (Supp.1), 2002, Supp.1, Nov. 2003, 14:5(Supp.1) Nov. 2004, 16-19 novembre 2005, pg.62,  Vol.16 (Supp.1), Nov. 2006, Vol.17;6 (Supp.1) Nov. 2007, Vol.18; (11): Nov. 2008, vol.19 (10) Nov. 2009, 20 (10): Nov. 2010

1. Geavlete P., Taşcă C. Le traitement prophylactique des tumeurs vésicales superficielles par un nouveau protocole BCG. 87e Congrès Français d'Urologie, CL 31, pag. 94, 17-19 Novembre 1993, Paris.

2. Geavlete P., Taşcă C. Tumeurs vésicales intradiverticulaires - problémes de diagnostique et de traitement, Communication libre, 88eme Congrès Français d'Urologie, nr. 4, 31, CNIT la Défense, Paris, 16-18, Novembre, 1994.

3. Geavlete P., Arabagiu I., Georgescu D., Geavlete Emilia. Notre expérience avec le BCG-Pasteur dans 1.000 cas de tumeurs vésicales superficielles, communication libre, 92ème Congrès Français d'Urologie, CNIT la Défense, Paris, 17-20 Novembre 1998, Communication orales nr.12, Tumeur de la vessie, O112 - 91.

4. Geavlete P., Arabagiu I., Jora T., Mirciulescu V., Geavlete Emilia. La désinssertion urétérale endoscopique - premier temps du traitement des tumeurs multiples des voies urinaires supérieures, videofilm, 92ème Congrès Français d'Urologie, CNIT la Défense, Paris, 17-20 Novembre 1998, Vidéo Forum - V30 / 75A

5. Geavlete P., Cauni V., Georgescu D., Niţă Gh., Mirciulescu V. Le rôle de l'échographie urétrale dans l'urétrotomie interne endoscopique, Poster, 93ème Congrès Français d'Urologie, CNIT la Défense, Paris, 17-20 Novembre 1999

6. Geavlete P., Georgescu D., Niţă Gh., Geavlete E. La lithiase urétérale - évaluation predictive par l'écographie Doppler. 94e Congrès Francais d'Urologie, Paris, 15 - 19 noiembrie 2000, Progrès en Urologie, vol.10, Noiembrie 2000, supl. 1, nr. 5, pp. 43A (poster).

7. Geavlete P., Niţă Gh., Georgescu D., Geavlete E. L' evaluation échographique Doppler dans l'urétérocèle simplex. 94e Congrès Francais d'Urologie, Paris, 15 - 19 noiembrie 2000, Progrès en Urologie, vol.10, Noiembrie 2000, supl. 1, nr. 5, pp. 18A

8. Geavlete P., Georgescu D., Niţă Gh., Cauni V. L'évaluation par l'écho-doppler de la fonctionnalité de l'endoprothèse urétérale par sondes JJ chez les patients avec obstruction urétérale extrinsèque. Progrès en Urologie, vol.11, Nr.1, februarie 2001, pp.22-28

9. Geavlete P., Niţă Gh., Mirciulescu V. L'endoincision retrograde dans la stenose de la voie urinaire superieure. 95e Congrès Francais d'Urologie, Paris, 14 - 17 noiembrie 2001, O61, pp. 102.

10. Geavlete P. Jora T., Georgescu D., Niţă Gh., La seconde resection transuretrale dans l'evaluation des tumeurs vesicales. 95e Congrès Francais d'Urologie, Paris, 14 - 17 noiembrie 2001, O25, pp. 74.

11. Geavlete P., Cauni V., Georgescu D., Mirciulescu V. L‘echographie tridimensionnelle par rapport a la cystoscopie dans le diagnostic des tumeurs superficielles de la vessie. 96e Congres Francais d'Urologie, 20-23 Novembre 2002, Paris, Progres en Urologie, 2002, 12;5(Supp.1):25A.(poster)

12. Geavlete P., Georgescu D., Arabagiu I. Tumeurs vesicales pT1G3 - 19 ans de suivi sous immunoterapie par BCG. 96e Congres Francais d'Urologie, 20-23 Novembre 2002, Paris, Progres en Urologie, 2002, 12;5(Supp.1):26A.(poster)

13. Geavlete P., Nita Gh., Georgescu D., Litescu M. La seconde résection endoscopique associée à la lymphodissection laparascopique dans le traitement des tumeurs vésicales  pT2. Progrès en Urologie 2003; November (Supp.1).

14. Geavlete P., Cauni V., Georgescu D., Nita Gh. Le priapisme artériel et veineux - expérience sur 36 cas. Progrès en Urologie 2004; November, 14:5(Supp.1):21A

15. Geavlete P., Georgescu D., Cauni V., Mirciulescu V. Le traitement endourologique des tumeurs superficielles de la voie urinaire supérieure. Progrès en Urologie 2004; November, 14:5(Supp.1):25A

16. Geavlete P.,Georgescu D.,Cauni V.,Mirciulescu V., Nita G. Complications peropératoires après 3125 urétéroscopies rétrogrades: expérience d'un centre  99eCongres Français D'urologie, 16-19 novembre 2005 Paris,pg.62 (prezentare orala).

17. Geavlete P., Nita Gh., Mirciulescu V. Endopyélotomie au laser des sténoses récidivées de la jonction pyélo-urétérale. 100e Congrès Français d'Urologie. Paris 29 Novembre - 2 Decembre 2006, Paris. Progres en Urologie, Nov. 2006, Vol.16 (Supp.1);6:38A (com.orale).

18. Geavlete P., Nita Gh., Mirciulescu V., Georgescu D. Intéret de 2 sondes JJ unilaterales dans les stenoses ureterales par compression neoplsique. 100e Congrès Français d'Urologie. Paris 29 Novembre - 2 Decembre 2006, Paris. Progres en Urologie, Nov. 2006, Vol.16 (Supp.1);6:39A (com.orale).

19. Geavlete P., Nita Gh., Georgescu D., Geavlete B. Traitement au laser en ambulatoire des tumeurs superficielles de la vessie. 101e Congres Francais d'Urologie, Paris, 14 - 17 Novembre 2007, Progres en Urologie, 2007, Vol.17;6(Supp.1):12A

20. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Geavlete P. Le diagnostic photodynamique avec hexaminolevulinate (Hexvix) dans les tumeurs vesicales superficielles. 102ème Congrès de l'Association Française d'Urologie, Paris, 19 - 22 novembre 2008, Progres en Urologie, Nov. 2008, Vol.18; (11): 722 (0200, prezentare).

21. Geavlete P., Nita G., Geavlete B. Les stents Memokath dans les sténoses urétérales néoplasique extrinsèques. 102ème Congrès de l'Association Française d'Urologie, Paris, 19 - 22 novembre 2008, Progres en Urologie, Nov. 2008, Vol.18; (11): 783 (069, prezentare).

22. Geavlete P., Nita G., Geavlete B. Le laser Green 120W dans le traitement de l'adenome de la prostate. 103e Congres Francais d'Urologie, Paris, 18 - 21 Novembre 2009, Progres en Urologie, Novembre 2009, vol.19(10):673

23. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Jecu M., Geavlete P. RTUV en lumiere bleue a fluorescence induite par Hexvix. 103e Congres Francais d'Urologie, Paris, 18 - 21 Novembre 2009, Progres en Urologie, Novembre 2009, vol.19(10):764

24. Geavlete B., Alqatani S., Gil Diez De Medina S., Traxer O. Apport de la function Narrow Band Imaging (NBI) pour la detection des tumeurs de la voie excretrice urinaire. 103e Congres Francais d'Urologie, Paris, 18 - 21 Novembre 2009, Progres en Urologie, Novembre 2009, vol.19(10):765

25. Geavlete B., Georgescu D., Multescu R., Geavlete P. Les complications de l'ureteroscopie - experience monocentrique sur 5500 procedures. 103e Congres Francais d'Urologie, Paris, 18 - 21 Novembre 2009, Progres en Urologie, Novembre 2009, vol.19(10):774

26. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Jecu M., Dragutescu M. Geavlete P. La vaporisation bipolare au plasma de l'HBP est-elle un meilleur choix que la RTUP standard? 104 Congres Francais d'Urologie, Paris, 17 - 20 Novembre 2010, Progres en Urologie 2010, 20(10):752

27. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Dragutescu M., Jecu M., Geavlete P. Les taux de complications de la vaporisation au plasma dans l'adenome de prostate - est-ce que "standard" signifie "plus sur". 104 Congres Francais d'Urologie, Paris, 17 - 20 Novembre 2010, Progres en Urologie 2010, 20(10):754

28. Geavlete P., Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Jecu M., Mirciulescu V., Dragutescu M. Techique innovatrice dans le traitement des tumeurs vesicales non invasives - vaporisation bipolaire au plasma. 104 Congres Francais d'Urologie, Paris, 17 - 20 Novembre 2010, Progres en Urologie 2010, 20(10):765

29. Geavlete B., Jecu M., Multescu R., Georgescu D., Geavlete P. La cystoscopie en lumiere bleue dans les cas de cancer vesical non invasif a haut risque - etude comparative avec la RTUV classique des taux de resection incomplete. Etude prospective, randomisee. 104 Congres Francais d'Urologie, Paris, 17 - 20 Novembre 2010, Progres en Urologie 2010, 20(10):765

 

 

 

 

 

EUROPEAN UROLOGY (Monthly ISSN: 0302-2838, ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE)

European Urology este revista oficială a Asociaţiei Europene de Urologie (EAU), fiind un forum de înalt prestigiu urologic de peste 35 de ani. Este în prezent citită de mai mult de 20.000 de urologi de pe tot globul. Cu un factor de impact de 8.843, revista a devenit lider printre publicaţiile ştiinţifice din domeniul urologiei.

Pentru a ţine pasul cu lumea medicală aflată în continuă evoluţie (în special tehnologia şi tehnicile chirurgicale), European Urology îşi actualizează şi inovează constant caracteristicile şi aspectul pentru a furniza cel mai bun ghid clinic de cercetare şi formare pentru urologii din Europa dar şi din întreaga lume.

în European Urology clinica de urologie a spitalului clinic de urgenţă "Sfântul Ioan" Bucureşti are publicate in extenso 10 articole sau review:

1. Geavlete P., Niţă Gh., Georgescu D., Mirciulescu V. Endoscopic Classification and Endourologic Therapy in Proximal Incomplete Ureteral Duplication Pathology. European Urology. Vol.39, Nr.3, March 2001, pp.304-307

2. Geavlete P., Georgescu D., Niţă Gh. Duplex Doppler Ultrasound Evaluation of Single-System Ureteroceles. XVI-th Congress of the European Association of Urology, poster 339, Geneva, 7-10 April 2001, European Urology, Vol.39, S5, 01, pp.87

3. Geavlete P., Georgescu D., Cauni V., Niţă Gh. Value of Duplex Doppler Ultrasonography in Renal Colic. European Urology, Vol.41, nr.1, ianuarie 2002, pp. 71-78.

4. Geavlete P., Georgescu D., Florea I. Second transurethral resection and adjuvant radiotherapy in conservative treatment of pT2N0M0 Bladder Tumors. European Urology 2003; 43, 5:499-504.

5. Geavlete P., Cauni V., Georgescu D. Value of preoperative urethral ultrasound in optic internal urethrotomy. European Urology 2004

6. Geavlete P., Cauni V., Georgescu D. Value of Preoperative Urethral Ultrasound in Optic Internal Urethrotomy. European  Urology 47 (2005) 865-871

7. Geavlete P., Georgescu D., Mirciulescu V., Nita Gh. Ureteroscopic Laser Approach in Recurrent Ureteropelvic Junction Stenosis. European Urology 2007; 51 (6):1542-1548 (Surgery in Motion - DVD).

8. Geavlete P., Multescu R., Georgescu D., Geavlete B. Optimising shock-wave lithotripsy. European Urological Review, 2008:87-88

9. Geavlete P., Georgescu D., Multescu R., Geavlete B. Retrograde Ureteroscopy in Upper Urinary Tract Lithiasis. European Urological Review, 2009, pp.73-76

10. Is classical transurethral resection of the prostate, the gold standard endoscopic treatment for benign prostate hyperplasia, in real danger of being replaced? Geavlete P., Eur Urol. 2010 Sep;58(3):356-8; discussion 358-9.

 

 

EUROPEAN UROLOGY SUPPLEMENTS (Irregular ISSN: 1569-9056, ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE)

European Urology Supplements este o revistă publicată tot de către Asociaţia Europeană de Urologie (ISSN 1569-9056). Toţi abonaţii la European  Urology primesc în mod automat şi această revistă.

European Urology Supplements este instrumentul perfect pentru publicarea unui simpozion ştiinţific, sau pentru difuzarea unei selecţii de articole ale unor personalităţi urologice de marcă.

Ceea ce face unic European Urology Supplements este faptul că această revistă are un factor de impact de 2.358 (2009) şi este cotată unanim în cadrul familiei respectate de publicaţii urologice European Urology, editate de Elsevier, în numele EAU şi EBU (European Board of Urology).

în European Urology Supplements clinica de urologie a spitalului clinic de urgenţă "Sfântul Ioan" Bucureşti are 1 articol publicat in extenso:

1. Nadu A., Mottrie A., Geavlete P. Ureteropelvic Junction Obstruction: Which Surgical Approach? European Urology Supplements September 2009, 8(9):778-781

 

în European Urology Supplements clinica de urologie a spitalului clinic de urgenţă "Sfântul Ioan" Bucureşti are publicate 97 abstracte în următoarele numere: Vol.1, nr.1, 2002, 2006;5(2), European Urology Meetings, Vol. 1, Issue 1, Sept. 2006, European Urology Supplements 2007; 6(2), European Urology Meetings, October 2007, 2(7), European Urology Supplements, March 2008, vol.7, 3, European Urology Meetings October 2008, Vol.3;10, European Urology Supplements, March 2009, European Urology Supplements, September 2009;8(8), Eur Urol Suppl 2010;9(2), European Urology Supplements 2010, 9(6), Eur Urol Suppl 2011;10(2), European Urology Supplements 2011, 10(7), European Urology Supplements 2011, 10(9).

1. Geavlete P., Jora T., Georgescu D., Niţă Gh. Value of second TUR in bladder tuours evaluation and treatment. XVIIth of the EAU Congress, February 23 - 26, 2002 (Birmingham, UK) (poster), European Urology Supplements, vol.1, nr.1, Advances in the treatment of superficial urothelial tumours, 471, pp.120

2. Geavlete P., Cauni V., Georgescu D. High-flow / Low-flow priapism - differential diagnosis experience. XVIIth of the EAU Congress, February 23 - 26, 2002 (Birmingham, UK) (poster). European Urology Supplements, vol.1, nr.1, Clinical update in sexual dysfunction, 605, pp.154

3. Geavlete P., Niţă Gh., Mirciulescu V., Georgescu D. Cold retrograde endoincision in upper urinary tract stenosis. XVIIth of the EAU Congress, February 23 - 26, 2002 (Birmingham, UK) (poster), European Urology Supplements, vol.1, nr.1, Ureteral Surgery, 411, pp.105

4. Geavlete P., Georgescu D., Cauni V., Niţă Gh. Value of renal and intravesical Duplex Doppler ultrasonography in renal colic. XVIIth of the EAU Congress, February 23 - 26, 2002 (Birmingham, UK) (poster), European Urology Supplements, vol.1, nr.1, Ureteral Stones, 129, pp.35

5. Mirciulescu V., Geavlete P., Nita Gh., Georgescu D. Ureteroscopic laser approach in recurrent ureteropelvic junction stenosis. 21st Annual Congress of the EAU, Paris, France, 5-8 April 2006, V31, Eur Urol Suppl 2006;5(2):333 (video)

6. Multescu DR., Geavlete P., Nita G., Georgescu D. Retrograde flexible ureteroscopic approach in szmptomatic calyceal calculi. 21st Annual Congress of the EAU, Paris, France, 5-8 April 2006, V35, Eur Urol Suppl 2006;5(2):334 (video)

7. Cauni V., Geavlete P., Nita Gh., Georgescu D. Urethral ultrasound value in internal urethrotomy. 21st Annual Congress of the EAU, Paris, France, 5-8 April 2006, V31, Eur Urol Suppl 2006;5(2):44 (poster)

8. Georgescu D., Geavlete P., Arabagiu I., Soroiu D. Complications of BCG intravesical treatment for superficial bladder tumours - 21 years follow-up. 21st Annual Congress of the EAU, Paris, France, 5-8 April 2006, V31, Eur Urol Suppl 2006;5(2):189 (poster)

9. Georgescu D., Geavlete P., Nita Gh., Aghamiri S. Metachronous upper urinary tract tumours after superficial bladder tumours. 21st Annual Congress of the EAU, Paris, France, 5-8 April 2006, V31, Eur Urol Suppl 2006;5(2):189 (poster)

10. Jora T., Georgescu D., Nita Gh., Geavlete P. Value of transrectal ultrasound guided prostatic biopsy in patients with PSA values between 2-4 ng/ml. EAU 6th Central European Meeting, Prague, Czech Republic, 15-16 September 2006, European Urology Meetings, Vol. 1, Issue 1:8

11. Jora T., Bancu S., Vrabie C., Nita G., Georgescu D., Geavlete P. Repeated transrectal ultrasound guided prostatic biopsy in patients with initial high-grade prostatic intraepithelial neoplasia. EAU 6th Central European Meeting, Prague, Czech Republic, 15-16 September 2006, European Urology Meetings, Vol. 1, Issue 1:9

12. Persu C., Geavlete P. Mixed urinary incontinence in women - diagnosis and treatment options. EAU 6th Central European Meeting, Prague, Czech Republic, 15-16 September 2006, European Urology Meetings, Vol. 1, Issue 1:41

13. Persu C., Geavlete P. Urodynamic aspects in quadriplegic patients. EAU 6th Central European Meeting, Prague, Czech Republic, 15-16 September 2006, European Urology Meetings, Vol. 1, Issue 1:85

14. Bancu S., Georgescu D., Multescu R., Geavlete P. Transuthral approaches of terminal ureter in upper urinary tract tumours. EAU 6th Central European Meeting, Prague, Czech Republic, 15-16 September 2006, European Urology Meetings, Vol. 1, Issue 1:94

15. Multescu R., Georgescu D., Mirciulescu V., Geavlete P. Antegrade ureteroscopy in uretero-vesical / neobladder implantation pathology. EAU 6th Central European Meeting, Prague, Czech Republic, 15-16 September 2006, European Urology Meetings, Vol. 1, Issue 1:95

16. Mirciulescu V., Nita Gh., Cauni V., Geavlete P. Antegerade endopyelotomy - indications and results. EAU 6th Central European Meeting, Prague, Czech Republic, 15-16 September 2006, European Urology Meetings, Vol. 1, Issue 1:96

17. Georgescu D., Multescu R., Geavlete P. Flexible ureteroscopic approach in pyelo-caliceal pathology. EAU 6th Central European Meeting, Prague, Czech Republic, 15-16 September 2006, European Urology Meetings, Vol. 1, Issue 1:97

18. Cauni V., Munteanu R., Iosifescu R., Georgescu D., Geavlete P. Minilaparoscopic pyeloplasty. EAU 6th Central European Meeting, Prague, Czech Republic, 15-16 September 2006, European Urology Meetings, Vol. 1, Issue 1:122

19. Nita Gh., Multescu R., Mirciulescu V., Geavlete P. Upper caliceal stones treated by inferior calyx approach. EAU 6th Central European Meeting, Prague, Czech Republic, 15-16 September 2006, European Urology Meetings, Vol. 1, Issue 1:124

20. Mirciulescu V., Copaescu C., Georgescu D., Geavlete P. Laparoscopy in complicated ureteral stones. EAU 6th Central European Meeting, Prague, Czech Republic, 15-16 September 2006, European Urology Meetings, Vol. 1, Issue 1:127

21. Maclean C., Larsen F., Drewe J., Dzmitryeu AV, Gres A., Strockyi A., Dovger V., Ulys A, Geavlete P., Nikolovski M. Efficacy and safety of Teverelix LA, a new GNRH antagonist in patients with benign prostatic hyperplasia (BPH). Results from a phase II randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre, multinational study investigating two single injections of 60 mg at 48 hours interval administered s.c. to treatment of patients suffering from BPH. 22nd Annual Congress of EAU, Berlin, Germany, 21 - 24 March 2007, European Urology Supplements 2007; 6(2):109 (poster)

22. Cauni V., Persu C., Bancu S., Geavlete P. The ureteral flow importance in patients with upper urinary tract pathology. 22nd Annual Congress of EAU, Berlin, Germany, 21 - 24 March 2007, European Urology Supplements 2007; 6(2):268 (poster)

23. Geavlete P., Nita Gh., Soroiu D., Bancu S., Geavlete B. Transurethral approach for distal superficial ureteral tumors. 22nd Annual Congress of EAU, Berlin, Germany, 21 - 24 March 2007, European Urology Supplements 2007; 6(2):297 (video17)

24. Georgescu D., Geavlete P., Bancu S., Mirciulescu V., Geavlete B. Endoscopic terminal ureter approaches in one step nephroureterectomy. 22nd Annual Congress of EAU, Berlin, Germany, 21 - 24 March 2007, European Urology Supplements 2007; 6(2):297 (video 18)

25. Geavlete P., Nita Gh., Georgescu D., Geavlete B. Endourologic treatment of upper urinary stones in pregnant woman. 22nd Annual Congress of EAU, Berlin, Germany, 21 - 24 March 2007, European Urology Supplements 2007; 6(2):300 (video 31)

26. Geavlete P., Bancu S., Seyed A., Geavlete B. Value of tamsulosin treatment in complete urinary retention by BPH. EAU 7th Central European Meeting, 26-27 October 2007, Zagreb, Croatia, European Urology Meetings, October 2007, 2(7):35

27. Persu C., Mirciulescu V., Geavlete P. Urodynamic evaluation of LUTS after TURP. EAU 7th Central European Meeting, 26-27 October 2007, Zagreb, Croatia, European Urology Meetings, October 2007, 2(7):48

28. Geavlete P., Jora T., Arabagiu I., Geavlete B. Predictive value of free / total PSA ratio in diagnosis of prostate cancer in patients with PSA value between 2.5 and 10 ng/ml. EAU 7th Central European Meeting, 26-27 October 2007, Zagreb, Croatia, European Urology Meetings, October 2007, 2(7):59

29. Geavlete P., Nita Gh., Cauni V., Geavlete B. Diagnosis and treatment particularities of urolithiasis in pregnancy. EAU 7th Central European Meeting, 26-27 October 2007, Zagreb, Croatia, European Urology Meetings, October 2007, 2(7):71

30. Cauni V., Georgescu D., Nita Gh., Geavlete P. The value of Doppler ureteral jets evaluation in upper urinary lithiasis - evaluation on 500 cases. EAU 7th Central European Meeting, 26-27 October 2007, Zagreb, Croatia, European Urology Meetings, October 2007, 2(7):72

31. Geavlete P., Multescu R., Georgescu D., Geavlete B. Indications and limits of flexible ureteroscopy in diagnosis of upper urinary tract pathology. EAU 7th Central European Meeting, 26-27 October 2007, Zagreb, Croatia, European Urology Meetings, October 2007, 2(7):76

32. Mirciulescu V., Cauni V., Geavlete P. Experience with laparoscopic ureterolithotomy. EAU 7th Central European Meeting, 26-27 October 2007, Zagreb, Croatia, European Urology Meetings, October 2007, 2(7):80

33. Geavlete P., Georgescu D., Soroiu D., Geavlete B. Complications of ureteral stents - evaluation on 2721 procedures. EAU 7th Central European Meeting, 26-27 October 2007, Zagreb, Croatia, European Urology Meetings, October 2007, 2(7):81

34. Geavlete P., Georgescu D., Nita Gh., Geavlete B. Challenge treatment of calcification or stone formation after prolonged double J indwelling. EAU 7th Central European Meeting, 26-27 October 2007, Zagreb, Croatia, European Urology Meetings, October 2007, 2(7):82

35. Geavlete B., Georgescu D., Mirciulescu V., Geavlete P. Intravesical foreign bodies - endourological treatment. EAU 7th Central European Meeting, 26-27 October 2007, Zagreb, Croatia, European Urology Meetings, October 2007, 2(7):84

36. Geavlete P., Georgescu D., Multescu R., Geavlete B. Antegrade flexible treatment in uretero-neobladder and uretero-colic anastomosis stenosis. EAU 7th Central European Meeting, 26-27 October 2007, Zagreb, Croatia, European Urology Meetings, October 2007, 2(7):86

37. Cauni V., Persu C., Bancu S., Geavlete P. Infertility and scrotal pathology - place of the urologists. EAU 7th Central European Meeting, 26-27 October 2007, Zagreb, Croatia, European Urology Meetings, October 2007, 2(7):132

Geavlete P., Nita G., Geavlete B. Memokath stenting in neoplastic extrinsic ureteral stenosis. 23rd Annual EAU Congress, Milan, 26 - 29 March 2008, European Urology Supplements, March 2008, vol.7, 3:335 (video V25)

38. Geavlete P., Multescu R., Georgescu D., Mirciulescu V., Geavlete B. Flexible ureteroscopic approach in pyelocaliceal diverticula lithiasis. 23rd Annual EAU Congress, Milan, 26 - 29 March 2008, European Urology Supplements, March 2008, vol.7, 3:335 (video V26)

39. Geavlete B., Multescu R., Mirciulescu V., Geavlete P. Diagnostic flexible ureteroscopy in upper urinary tract pathology. 23rd Annual EAU Congress, Milan, 26 - 29 March 2008, European Urology Supplements, March 2008, vol.7, 3:336 (video V29)

40. Geavlete P., Nita G., Multescu R., Mirciulescu V., Geavlete B. Transureteral resection in ureteral tumours - long term follow-up. 23rd Annual EAU Congress, Milan, 26 - 29 March 2008, European Urology Supplements, March 2008, vol.7, 3:336 (video V30)

41. Nita G., Bancu S., Persu C., Cauni V., Geavlete P. Erectile dysfunction associated with metabolic syndrome. EAU 8th Central European Meeting, 24-25 October 2008, Warsaw, Poland. European Urology Meetings October 2008, Vol.3;10:33

42. Persu C., Geavlete P. Variance of urodynamic profile in healthy males. EAU 8th Central European Meeting, 24-25 October 2008, Warsaw, Poland. European Urology Meetings October 2008, Vol.3;10:39

43. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Geavlete P. Hexvix blue light fluorescence cystoscopy - improved accuracy and reduced recurrence rate. EAU 8th Central European Meeting, 24-25 October 2008, Warsaw, Poland. European Urology Meetings October 2008, Vol.3;10:71

44. Cauni V., Mirciulescu V., Georgescu D., Nita G., Bancu S., Multescu R., Persu C., Dragutescu M., Geavlete P. "Tips and tricks" in renal percutaneous surgery. EAU 8th Central European Meeting, 24-25 October 2008, Warsaw, Poland. European Urology Meetings October 2008, Vol.3;10:125

45. Soroiu D., Cauni V., Bancu S., Arabagiu I., Manu P., Geavlete P. Autologus blood injection in percutaneous treatment of uncomplicated renal cysts. EAU 8th Central European Meeting, 24-25 October 2008, Warsaw, Poland. European Urology Meetings October 2008, Vol.3;10:117

46. Mirciulescu V., Cauni V., Nita G., Bancu S., Manu P., Geavlete P. Percutaneous approach in one step staghorn calculi treatment. EAU 8th Central European Meeting, 24-25 October 2008, Warsaw, Poland. European Urology Meetings October 2008, Vol.3;10:126

47. Multescu R., Georgescu D., Cauni V., Mirciulescu V., Geavlete P. Indications and limits of antegrade flexible approach for upper urinary tract lithiasis. EAU 8th Central European Meeting, 24-25 October 2008, Warsaw, Poland. European Urology Meetings October 2008, Vol.3;10:129

48. Georgescu D., Multescu R., Moldoveanu C., Geavlete B., Geavlete P. Complications after 5000 ureteroscopies - single - center experience. 24th Annual EAU Congress, Stockholm, 17 - 21 March 2009, European Urology Supplements, March 2009, V8 (video).

49. Geavlete B., Dragutescu M., Multescu R., Georgescu D., Jecu M., Geavlete P. First Romanian experience with TURIS plasma vaporization in BPH. EAU 9th Central European Meeting, 23 - 24 October 2009, Ljubljana, European Urology Supplements, September 2009;8(8):659

50. Georgescu D., Mirciulescu V., Cauni V., Nita Gh., Multescu R., Persu C., Geavlete B., Geavlete P. Ureteroscopic instrument damage; experience after 5500 ureteroscopies. EAU 9th Central European Meeting, 23 - 24 October 2009, Ljubljana, European Urology Supplements, September 2009;8(8):680

51. Arabagiu I., Georgescu D., Cauni V., Mirciulescu V., Nita Gh., Multescu R., Persu C., Alexandrescu E., Geavlete B., Geavlete P. Migrated and calcified ureteral stents: A challenging problem (experience on 125 cases). EAU 9th Central European Meeting, 23 - 24 October 2009, Ljubljana, European Urology Supplements, September 2009;8(8):681

52. Alexandrescu E., Cauni V., Georgescu D., Nita Gh., Mirciulescu V., Multescu R., Dragutescu M., Geavlete B. Ureteroscopy in proximal ureteral calculi: experience on 1238 cases. EAU 9th Central European Meeting, 23 - 24 October 2009, Ljubljana, European Urology Supplements, September 2009;8(8):681

53. Mirciulescu V., Cauni V., Georgescu D., Nita Gh., Dragutescu M., Geavlete P. Complications after 2000 percutaneous procedures. EAU 9th Central European Meeting, 23 - 24 October 2009, Ljubljana, European Urology Supplements, September 2009;8(8):681

54. Mirciulescu V., Cauni V., Georgescu D., Alexandrescu E., Geavlete P. Bilateral single procedure percutaneous nephrolithotomy. EAU 9th Central European Meeting, 23 - 24 October 2009, Ljubljana, European Urology Supplements, September 2009;8(8):681

55. Multescu R., Geavlete B., Geavlete P. Conventional fiberoptic flexible ureteroscope vs. 4th generation digital flexible ureteroscope: a critical comparation. EAU 9th Central European Meeting, 23 - 24 October 2009, Ljubljana, European Urology Supplements, September 2009;8(8):682

56. Multescu R., Mirciulescu V., Geavlete B., Geavlete P. Digital semirigid ureteroscopy: a new standard in endoscopic imaging. EAU 9th Central European Meeting, 23 - 24 October 2009, Ljubljana, European Urology Supplements, September 2009;8(8):686

57. Soroiu D., Georgescu D., Multescu R., Cauni V., Mirciulescu V., Nita Gh., Geavlete P. 10 years experience with bipolar approach in complete urethral strictures. EAU 9th Central European Meeting, 23 - 24 October 2009, Ljubljana, European Urology Supplements, September 2009;8(8):694

58. Georgescu D., Cauni V., Multescu R., Nita Gh., Geavlete B., Geavlete P. Second TURB in non-muscle invasive bladder cancer - experience on 400 cases. EAU 9th Central European Meeting, 23 - 24 October 2009, Ljubljana, European Urology Supplements, September 2009;8(8):697

59. Geavlete B., Jecu M., Multescu R., Georgescu D., Geavlete P. Recurrence rates in high-risk non-muscle invasive bladder tumors - the real impact of HAL blue light fluorescence cystoscopy and TURB. EAU 9th Central European Meeting, 23 - 24 October 2009, Ljubljana, European Urology Supplements, September 2009;8(8):697

60. Persu C., Cauni V., Geavlete P. Transurethral collagen injection in patients with stress urinary incontinence after prostatic surgery - a 10 years single centre experience. EAU 9th Central European Meeting, 23 - 24 October 2009, Ljubljana, European Urology Supplements, September 2009;8(8):663

61. Geavlete P., Mirciulescu V., Cauni V., Georgescu D., Multescu R. Staghorn calculi: Single percutaneous traject (experience on 263 cases). 25th EAU Congress, Barcelona, 16-20 April 2010, Eur Urol Suppl 2010;9(2):339 (video).

62. Multescu R., Geavlete B., Georgescu D., Geavlete P. Digital vs. Fiberoptic: a critical comparison of two different generation flexible ureteroscopes. 25th EAU Congress, Barcelona, 16-20 April 2010, Eur Urol Suppl 2010;9(2):200 (poster).

63. Geavlete B., Multescu R., Dragutescu R., Jecu M., Georgescu D., Geavlete P. TURIS plasma vaporization of the prostate versus standard TURP: "The better choice" in BPH? 25th EAU Congress, Barcelona, 16-20 April 2010, Eur Urol Suppl 2010;9(2):279 (poster).

64. Geavlete P., Mirciulescu V., Multescu D., Georgescu D., Geavlete B. Ureteroscopic "cut to the light": a new technique. 25th EAU Congress, Barcelona, 16-20 April 2010, Eur Urol Suppl 2010;9(2):340 (video).

65. Geavlete P., Geavlete B., Jecu M., Georgescu D., Multescu R. TURIS plasma vaporization of the prostate: experience on 200 cases. 25th EAU Congress, Barcelona, 16-20 April 2010, Eur Urol Suppl 2010;9(2):340 (video).

66. Persu C., Cauni V., Geavlete P. The morbidity of invasive urodynamics - experience after 750 procedures. EAU 10th Central European Meeting (CEM), 22-23 October 2010, Bratislava, Slovacia, European Urology Supplements 2010,9(6):619

67. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Jecu M., Dragutescu M., Moldoveanu C., Geavlete P. Bipolar plasma vaporization of the prostate versus standard TURP - "The better choice" in BPH endoscopic treatment? EAU 10th Central European Meeting (CEM), 22-23 October 2010, Bratislava, Slovacia, European Urology Supplements 2010,9(6):625

68. Persu C., Cauni V., Georgescu D., Arabagiu I., Nita Gh., Geavlete P. TURP for prostates over 80 ml. How larges is too large? EAU 10th Central European Meeting (CEM), 22-23 October 2010, Bratislava, Slovacia, European Urology Supplements 2010,9(6):625

69. Alexandrescu E., Multescu R., Geavlete B., Geavlete P. BPH and inflammation - is there a relation? EAU 10th Central European Meeting (CEM), 22-23 October 2010, Bratislava, Slovacia, European Urology Supplements 2010,9(6):627

70. Nita Gh., Moldoveanu C., Mirciulescu V., Arabagiu I., Persu C., Geavlete B., Multescu R., Geavlete P. Long-term complications of the Memokath stent. EAU 10th Central European Meeting (CEM), 22-23 October 2010, Bratislava, Slovacia, European Urology Supplements 2010,9(6):638

71. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Jecu M., Dragutescu M., Moldoveanu C., Geavlete P. Innovative technique in non-muscle invasive bladder cancer - bipolar plasma vaporization. EAU 10th Central European Meeting (CEM), 22-23 October 2010, Bratislava, Slovacia, European Urology Supplements 2010,9(6):644

72. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Jecu M., Geavlete P. Detection rates in HAL fluorescence cystoscopy for non-muscle invasive bladder cancer - advantages of routine use after 300 procedures. EAU 10th Central European Meeting (CEM), 22-23 October 2010, Bratislava, Slovacia, European Urology Supplements 2010,9(6):644

73. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Jecu M., Geavlete P. One year recurrence rates in non-muscle invasive bladder cancer after HAL cystoscopy and TURBT - the impact of blue light in the long run. EAU 10th Central European Meeting (CEM), 22-23 October 2010, Bratislava, Slovacia, European Urology Supplements 2010,9(6):644

74. Multescu R., Nita Gh., Geavlete B., Mirciulescu V., Geavlete P. Ureteral fibroepithelial polyps - a rare pathology. EAU 10th Central European Meeting (CEM), 22-23 October 2010, Bratislava, Slovacia, European Urology Supplements 2010,9(6):646

75. Multescu R., Georgescu D., Geavlete B., Geavlete P. Digital flexible ureteroscopy for upper urinary tract pathology. EAU 10th Central European Meeting (CEM), 22-23 October 2010, Bratislava, Slovacia, European Urology Supplements 2010,9(6):662

76. Geavlete B., Multescu R., Stanescu F., Georgescu D., Jecu M., Geavlete P. Bipolar plasma vaporization versus monopolar and bipolar TURP - results of a prospective, randomized, long term comparison. 26th Annual EAU Congress, 18-22 Martie 2011, Viena, Eur Urol Suppl 2011;10(2):61 (poster)

77. Geavlete B., Multescu R., Jecu M., Georgescu D., Stanescu F., Geavlete P. Treatment changes and long-term recurrence rates after HAL fluorescence cystoscopy - does blue light really make a difference in the long run? 26th Annual EAU Congress, 18-22 Martie 2011, Viena, Eur Urol Suppl 2011;10(2):180 (poster)

78. Geavlete B., Multescu R., Stanescu F., Georgescu D., Jecu M., Geavlete P. Bipolar plasma vaporization and NBI for large non-muscle invasive bladder tumors - results of a prospective, randomized, long term comparison to the standard approach. 26th Annual EAU Congress, 18-22 Martie 2011, Viena, Eur Urol Suppl 2011;10(2):181 (poster)

79. Geavlete P., Geavlete B., Multescu R., Mirciulescu V., Jecu M. International premiere in non-muscle invasive bladder cancer - the bipolar plasma vaporization. 26th Annual EAU Congress, 18-22 Martie 2011, Viena, Eur Urol Suppl 2011;10(2):352 (video)

80. Georgescu D., Multescu R., Moldoveanu C., Geavlete B., Geavlete P. Uro-genital foreign bodies - a challenging pathology. 26th Annual EAU Congress, 18-22 Martie 2011, Viena, Eur Urol Suppl 2011;10(2):352 (video)

81. Geavlete P., Multescu R., Geavlete B. Complications of retrograde ureteroscopic approach - lessons learned after more than 6000 procedures. 1st Meeting of the EAU Section of Urolithiasis (EULIS), 7-10 Sept 2011, London, European Urology Supplements 2011, 10(7):469 (E23)

82. Geavlete B., Multescu R., Geavlete P. Bilateral same-session retrograde ureteroscopic approach - evaluation after 100 procedures. 1st Meeting of the EAU Section of Urolithiasis (EULIS), 7-10 Sept 2011, London, European Urology Supplements 2011, 10(7):487 (E99)

83. Multescu R., Geavlete B., Geavlete P. Retrograde ureteroscopic approach for impacted proximal ureteral stones - experience on 200 cases. 1st Meeting of the EAU Section of Urolithiasis (EULIS), 7-10 Sept 2011, London, European Urology Supplements 2011, 10(7):487 (E100)

84. Multescu R., Geavlete B., Geavlete P. Pyelocaliceal diverticulum with intradiverticular stones - retrograde endoscopic approach of a rare pathology. 1st Meeting of the EAU Section of Urolithiasis (EULIS), 7-10 Sept 2011, London, European Urology Supplements 2011, 10(7):495 (E50)

85. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Geavlete P. Ureteral stent complications - evaluatio on 3,501 procedures. 1st Meeting of the EAU Section of Urolithiasis (EULIS), 7-10 Sept 2011, London, European Urology Supplements 2011, 10(7):515 (E182)

86. Geavlete B., Multescu R., Cauni V., Mirciulescu V., Geavlete P. Lessons learned after 3000 percutaneous nephrolithotomy procedures. 1st Meeting of the EAU Section of Urolithiasis (EULIS), 7-10 Sept 2011, London, European Urology Supplements 2011, 10(7):519 (E114)

87. Geavlete B., Jecu M., Multescu R., Georgescu D., Stanescu F., Moldoveanu M., Geavlete P. The long term impact of HAL fluorescence cystoscopy in CIS patients - a "must" for a difficult to treat pathology. EAU 11th Central European Meeting, Timisoara, 28-29 october 2011, European Urology Supplements 2011, 10(9):633

88. Geavlete B., Stanescu F., Multescu R., Georgescu D., Jecu M., Moldoveanu C., Geavlete P. Advantages of a new diagnostic and treatment approach in cases of large non-muscle invasive bladder tumors - NBI cystoscopy and bipolar plasma vaporization. EAU 11th Central European Meeting, Timisoara, 28-29 october 2011, European Urology Supplements 2011, 10(9):634

89. Multescu R., Georgescu D., Geavlete B., Dragutescu M., Arabagiu I., Constantinescu E., Geavlete P. Pluck detachment of the intramural ureter using bipolar plasma vaporization. EAU 11th Central European Meeting, Timisoara, 28-29 october 2011, European Urology Supplements 2011, 10(9):635

90. Multescu R., Soroiu D., Georgescu D., Geavlete B., Nita G., Dragutescu M., Geavlete P. Retrograde ureteroscopic approach for impacted proximal ureteral stones. EAU 11th Central European Meeting, Timisoara, 28-29 october 2011, European Urology Supplements 2011, 10(9):639

91. Geavlete P., Mirciulescu V., Multescu D., Nita G., Georgescu D., Moldoveanu C., Alexandrescu E., Geavlete B. Percutaneous flexible approach in postoperative uretero-enteric stenosis. EAU 11th Central European Meeting, Timisoara, 28-29 october 2011, European Urology Supplements 2011, 10(9):640

92. Nita G., Georgescu D., Arabagiu I., Multescu R., Persu C., Mirciulescu V., Geavlete B., Moldoveanu C., Dragutescu M., Mihai B., Geavlete P. Endoscopic management of upper tract TCC: long term follow-up. EAU 11th Central European Meeting, Timisoara, 28-29 october 2011, European Urology Supplements 2011, 10(9):643

93. Nita G., Dragutescu M., Persu C., Mihai B., Arabagiu I., Geavlete P. A prospective, randomized comparison of Greenlight HPS laser 120 W and diode laser 150 W vaporization of the prostate. EAU 11th Central European Meeting, Timisoara, 28-29 october 2011, European Urology Supplements 2011, 10(9):648

94. Geavlete B., Moldoveanu C., Multescu R., Georgescu D., Jecu M., Stanescu F., Geavlete P. The bipolar plasma vaporization of the prostate - a new "standard" in 2011? EAU 11th Central European Meeting, Timisoara, 28-29 october 2011, European Urology Supplements 2011, 10(9):648

95. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Jecu M., Stanescu F., Moldoveanu C., Geavlete P. Bipolar plasma enucleation of the prostate - an innovative technique in large BPH endoscopic treatment. EAU 11th Central European Meeting, Timisoara, 28-29 october 2011, European Urology Supplements 2011, 10(9):648

96. Persu C., Lavelle J., Nita G., Geavlete P., Free uroflowmetry vs. flow rate during pressure flow test - a comparative study. EAU 11th Central European Meeting, Timisoara, 28-29 october 2011, European Urology Supplements 2011, 10(9):650

97. Persu C., Lavelle J., Nita G., Geavlete P., Is the ice water test a reliable provocative maneuver during urodynamics? EAU 11th Central European Meeting, Timisoara, 28-29 october 2011, European Urology Supplements 2011, 10(9):650

 

 

 

 

 

 

UROLOGIA INTERNATIONALIS (Bimonthly ISSN: 0042-1138, KARGER, ALLSCHWILERSTRASSE 10, BASEL, SWITZERLAND, CH-4009)

O altă revistă cotată şi indexată ISI în domeniul urologic (Urologia Internationalis) are drept obiective şi domenii de aplicare rapoartele  internaţionale de cercetare orientate către un punct de vedere clinic, şi gestionarea curentă a patologiei urogenitale. Acestea sunt completate cu noutăţi de către experţi internaţionali cu privire la  subiecte-cheie de practică clinică urologică. Astfel, Urologia Internationalis abordează introducerea de noi tehnici şi instrumente, precum şi evaluarea unor noi teste funcţionale şi a unor noi metode de diagnostic. Topicele esenţiale sunt axate pe progresul tehnicilor chirurgicale şi a oncologiei clinice. Publicarea periodică a unor cazuri selecţionate acoperă o impresionantă paletă de boli urologice şi ilustrează soluţii de tratament în cazuri deosebite.

în Urologia Internationalis, şeful clinicii, prof.dr. Petrişor Geavlete se numără printre autorii unui articol original (in extenso):

1. Sinescu I., Geavlete P., Multescu R., Gangu C., Miclea F., Coman I., Ambert V., Constantin T., Petrut B., Feciche B. Long-Term Efficacy of Serenoa repens Treatment in Patients with Mild and Moderate Symptomatic Benign Prostatic Hyperplasia. Urologia Internationalis 2011;86:284-289

 

 

 

 

NATURE REVIEWS UROLOGY (Monthly ISSN: 1759-4812, NATURE PUBLISHING GROUP, 75 VARICK ST, 9TH FLR, NEW YORK, USA, NY, 10013-1917)

Conţinutul clinic al Nature Reviews Urology este susţinut de către personalităţi urologice de renume internaţional şi de cercetători de acelaşi calibru, fiind orientate spre cititorii în domeniile medicale de bază, în special de la nivel postuniversitar. S-a intenţionat ca articolele să fie destinate urologilor practicieni, cercetatorilor şi cadrelor universitare de specialitate. Această publicaţie deosebită, cotată şi indexată ISI îşi propune ca toate articolele sa fie accesibile pentru cititorii apaţinând oricărei discipline medicale.

Nature Reviews Urology furnizează  informaţii noi cu privire la subiecte de sinteză, plasându-se în contextul istoriografic si a unui câmp deosebit de abordare. Discuţiile de actualitate şi opiniile sunt  dezbatute în Perspectives and News & Views articles. în secţiunea Research Highlights există domeniul de cercetare primar dintr-o serie de reviste de specialitate. în cele din urmă, Case Studies permite autorilor sa prezinte cazuri noi şi interesante şi să discute atitudinile terapeutice cele mai utile.

în Nature Reviews Urology clinica de urologie a spitalului clinic de urgenţă "Sfântul Ioan" Bucureşti are 1 articol publicat in extenso:

1. Geavlete P., Multescu R., Geavlete B. Reducing radiation exposure time for ureteroscopic procedures. Nat. Rev. Urol. 2011, 8:478-479

 

 

 

 

WORLD JOURNAL OF UROLOGY (Quarterly ISSN: 0724-4983, SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013)

World Journal of Urology publică rezultatele esenţiale ale cercetării urologice şi a relevanţei lor practice si clinice pentru un public larg de urologi. în scopul de a garanta un program echilibrat, în paginile acestei reviste sunt publicate articole care reflectă evoluţia în toate domeniile de urologie la un nivel avansat pe plan internaţional. Fiecare număr de revistă tratează un subiect principal în articole de sinteză scrise de experţi internaţionali. în plus, revista prezintă si articole foarte variate care  nu au legătură cu tema principală. Subiectele mai importante sunt din domeniile: Nefrologie - Oncologie şi Hematologie - Urologie

în World Journal of Urology clinica de urologie a spitalului clinic de urgenţă "Sfântul Ioan" Bucureşti are o contribuţie (unul dintre autori) la 1 articol in extenso:

1. Oncologic control obtained after exclusive flexible ureteroscopic management of upper urinary tract urothelial cell carcinoma.

Cornu JN, Rouprêt M, Carpentier X, Geavlete B, de Medina SG, Cussenot O, Traxer O., World J Urol. 2010 Apr;28(2):151-6. Epub 2010 Jan 1

 

 

 

 

 

 

UROLOGY JOURNAL (Quarterly ISSN: 1735-1308, UROL & NEPHROL RES CTR-UNRC, NO 44, 9TH BOUSTAN ST, PASADARAN AVE, TEHRAN, IRAN, 00000)

Urology Journal, ca jurnal oficial al Iranian Urological Association (IUA) şi al Urology and Nephrology Research Center (UNRC), este o publicaţie modernă având în structura sa informaţii utile privind urologia modernă. Versiunea persană a acestui jurnal a fost publicată din anul 1984 şi ceva mai recent, datorită calităţii deosebite, a fost realizată versiunea în limba engleză (cotată şi indexată ISI). Obiectivele Urology Journal pentru noua versiune au fost să continue să furnizeze o sursă urologică clinică şi de cercetare concisă şi actuală.

în Urology Journal clinica de urologie a spitalului clinic de urgenţă "Sfântul Ioan" Bucureşti are 1 articol publicat in extenso şi 2 abstracte:

1. Geavlete P., Seyed Aghamiri, Cauni V., Georgescu D., Nita Gh. Periurethral collagen injection in severe urinary incontinence after BPH surgery. Urology Journal. 6th Congress of Iranian Urological Association with Cooperation of UNRC. 2003; June 2003:21.

2. Geavlete P., Seyed Aghamiri, Mirciulescu V., Nita Gh., Georgescu D. Cold ureteroscopic incision in uretero-pelvic junction stenosis treatment. Urology Journal. 6th Congress of Iranian Urological Association with Cooperation of UNRC. 2003; June 2003:41.

3. P. Geavlete, Seyed Aghamiri, Multescu R. Retrograde Flexible Ureteroscopic Approach for Pyelocaliceal Calculi. Urology Journal 2006, Vol.3, No.1:15-19.

 

 

 

 

 

JOURNAL OF UROLOGY (Monthly ISSN: 0022-5347, ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710)

Journal of Urology reprezintă jurnalul oficial al Asociaţiei Americane de Urologie (AUA), fiind unul dintre cele mai citite şi citate reviste urologice din lume. Cotaţia şi indexarea ISI sunt descrise la unul dintre cele mai înalte niveluri.  Journal of Urology  este una dintre revistele de referinţă în specialitatea noastră. Este o mare onoare şi totodată o recunoaştere internaţională excepţională apariţia oricărei contribuţii ştiinţifice în această revistă. Acest jurnal publică studii investigative privind zonele de vârf în cercetarea şi practica urologică, oferind articole cu evaluări foarte recente. Journal of Urology  se referă la domenii extrem de diverse din urologie, cum se pot exemplifica: urologie pediatrică, oncologie urologică, transplant renal, infertilitate masculină, litiaza urinară, urologie feminină, neurourologie (evaluare urodinamică, disfuncţie erectilă sau impotenţă).

în Journal of Urology, clinica de urologie a spitalului clinic de urgenţă "Sfântul Ioan" Bucureşti are publicate 6 abstracte: Journal of Urology, 2010, 183; 4(Supll), AUA 2011, 14-19 May 2011, Washington, USA, pp. 170 (Abst.nr. 1649, 1651), pp. 222 (Abst.nr. 2202), pp. 227 (Abst.nr. 2264).

1. Geavlete P., Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Jecu M. TURIS plasma vaporization of the prostate versus standard TURP - a single center randomized trial. AUA 2010, San Francisco, 29 may - 3 june 2010, Journal of Urology, 2010, 183; 4(Supll):195 (Abstr.1903)

2. Saeed Al-Qahtani, Geavlete B., Sixtina Gil-Deiz de medina, Mathilde Sibony, Olivir Traxer. Narrow band imaging digital flexible ureteroscopy in detection of the upper urinary tract transitional cell carcinoma: initial experience. AUA 2010, San Francisco, 29 may - 3 june 2010, Journal of Urology, 2010, 183; 4(Supll):138 (Abstr. 1278)

3. Geavlete B., Multescu R., Jecu M., Georgescu D., Stanescu F., Geavlete P. Treatment changes and long-term recurrence rates after HAL fluorescence cystoscopy - does blue light really make a difference in the long run? AUA 2011, 14-19 May 2011, Washington, USA, pp. 170 (Abst.nr. 1649)

4. Geavlete B., Multescu R., Stanescu F., , Georgescu D., Jecu M., Geavlete P. Bipolar plasma vaporization and NBI for large non-muscle invasive bladder tumors - results of a prospective, randomized, long-term comparison to the standard approach. AUA 2011, 14-19 May 2011, Washington, USA, pp. 170 (Abst.nr. 1651)

5. Walz J., Ferreira Coelho M., Geavlete P., Loch T., Trombetta C., Wijkstra H. What kind of imaging studies and imaging based therapies are done by the urologist? AUA 2011, 14-19 May 2011, Washington, USA, pp. 222 (Abst.nr. 2202)

6. Geavlete B., Multescu R., Stanescu F., Georgescu D., Jecu M., Geavlete P. Bipolar plasma vaporization versus monopolar and bipolar TURP - results of a prospective, randomized, long-term comparison. AUA 2011, 14-19 May 2011, Washington, USA, pp. 227 (Abst.nr. 2264)

 

 

 

 

JOURNAL OF ENDOUROLOGY (Monthly ISSN: 0892-7790, MARY ANN LIEBERT INC, 140 HUGUENOT STREET, 3RD FL, NEW ROCHELLE, USA, NY, 10801)

Jurnalul oficial al endourologiei mondiale (Journal of Endourology) urmăreşte să ofere comunităţii urologice studii ştiinţifice riguroase în chirurgia minim invazivă şi non-incizională urologică. Toate aspectele legate de procedurile endoscopice, laparoscopice, robotizate, si imagine-ghidate se regăsesc în paginile acestei reviste urologice cotate şi indexate ISI. Este singurul jurnal internaţional dedicat celor mai recente tehnici minim invazive şi tehnologiilor de diagnostic şi tratament chirurgical noninvaziv al bolilor urologice. Este principala sursă de informaţii cu privire la cele mai recente tehnici laparoscopice şi endourologice. Este jurnalul oficial al Korean Endourology Society, ESWL Society, Muljibhai Patel Society for Research in Nephro-Urology, Associazione Italiana di Endourologia, and Southern African Endourology Society. Videourology™este un jurnal internaţional on-line dedicat publicării contribuţiilor video. Videourologia  este destinată să permită medicilor să înveţe, să evalueze şi să implementeze noi tehnici chirurgicale si tehnologii în practica lor chirurgicală folosind ultimele tehnologii de Flash, QuickTime ®, şi MP4. în timp ce publicaţia emblematică Journal of Endourology, este concentrată pe publicarea de articole, partea B, Videourology™, publică clipuri originale care conţin materiale video în premieră mondială.

în Journal of Endourology, clinica de urologie a spitalului clinic de urgenţă "Sfântul Ioan" Bucureşti a publicat sau are printre autori membri din această clinică la 7articole in extenso:

1. Geavlete P., Georgescu D., Nita Gh., Mirciulescu V., Cauni V. Complications of 2735 Retrograde Semirigid Ureteroscopy Procedures: A Single-Center Experience. Journal of Endourology. Mar 2006, Vol. 20, No. 3: 179-185

2. Geavlete P., Georgescu D., Bancu S., Mirciulescu V. Endoscopic ureteral procedurea for one-step nephroureterectomy: experience in 100 cases. Journal of Endourology, September 2007, 21(9):1019-1024.

3. Bach T., Geavlete B., Herrmann TRW, Gross AJ. Working tools in flexible ureterorenoscopy - influence on flow and deflection: what does matter? Journal of Endourology, August 2008, Vol. 22(8):1639-1643

4. Bach T., Geavlete B., Herrmann T., Gross A. Retrograde blind endoureterotomy for subtotal ureteral strictures: a new technique. Journal of Endourology, November 2008, Vol.22 (11):25652570

5. Geavlete P., Multescu R., Geavlete B. Influence of pyelocaliceal anatomy on the success of flexible ureteroscopic approach. Journal of Endourology, October 2008, Vol.22, 10:2235-2239

6. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Geavlete P. Hexaminolevulinate Fluorescence Cystoscopy and Transurethral Resection of the Bladder in Noninvazive Bladder Tumors. Journal of Endourology, June 2009, Vol.23(6):977-982

7. Gravas S., De la Rosette J., Geavlete P., Kundasami SV., Radfar MH. Global ureteroscopy study: an inside look at the current top recruiters. Journal of Endourology 2011, vol.25(10):1588-1590

 

 

în partea B a Journal of Endourology, Videourology™, clinica de urologie a spitalului clinic de urgenţă "Sfântul Ioan" Bucureşti a publicat 2 video:

1. Geavlete P, Geavlete B, Multescu R, Georgescu D, Jecu M, Mirciulescu V, Dragutescu M. Innovative Technique in Nonmuscle Invasive Bladder Cancer-Bipolar Plasma Vaporization. Journal of Endourology Part B, Videourology. July 2011, 25. doi: 10.1089/vid.2011.0026

2. Multescu R, Nita G, Geavlete B, Mirciulescu V, Geavlete P. Endoscopic Management of Ureteral Fibroepithelial Polyps. Journal of Endourology Part B, Videourology. March 2011, 25. doi: 10.1089/vid.2010.0083

 

De asemenea, în Journal of Endourology, clinica de urologie a spitalului clinic de urgenţă "Sfântul Ioan" Bucureşti a publicat 90 abstracte în următoarele numere: Vol.16 (Suppl.1), 2002, Vol.17 (Suppl 1), 2003, Vol.17 (Suppl 1), 2004, Vol. 19 (Suppl 1), 2005, 17-20 August 2006, Cleveland, USA, Vol. 21 (Suppl.1), 2007, Vol.22 (Suppl.1), 2008, Vol. 23 (Suppl.1), 2009, Vol. 24 (Suppl.1), 2010, 2011; 25(Supl.1).

1. Geavlete P., Mirciulescu V., Niţă Gh., Georgescu D. Endopyelotomy by cold retrograde incision in ureteropelvic junction obstruction. 20th World Congress on Endourology and SWL. 18 th Basic Research Symposium, Genoa, 19-22 Septembrie 2002, Jurnal of Endourology 2002; 16(Supl.1): A146(poster).

2. Geavlete P., Cauni V., Georgescu D., Niţă Gh. Three-Dimensional sonographic reconstruction in renal evaluation. 20th World Congress on Endourology and SWL. 18 th Basic Research Symposium, Genoa, 19-22 Septembrie 2002, Jurnal of Endourology 2002;16(Supl.1):A161(poster).

3. Geavlete P., Georgescu D., Cauni V., Niţă Gh. Value of Duplex Doppler ultrasonography in renal colic. 20th World Congress on Endourology and SWL. 18 th Basic Research Symposium, Genoa, 19-22 Septembrie 2002. Jurnal of Endourology 2002;16(Supl.1):A162(poster).

4. Geavlete P., Georgescu D., Cauni V., Mirciulescu V. Three-Dimensional bladder echography versus cystoscopy in superficial bladder tumour diagnosis. 20th World Congress on Endourology and SWL. 18 th Basic Research Symposium, Genoa, 19-22 Septembrie 2002. Jurnal of Endourology 2002; 16(Supl.1):A164(poster).

5. Geavlete P., Georgescu D., Cauni V., Mirciulescu V. Endourologic treatment of renal pelvic and ureteral transitional cell carcinoma. Journal of Endourology 2003:17 (supl 1):A137

6. Geavlete P., Georgescu D., Nita Gh. Endoscopic treatment of superficial transitional cell carcinoma in the intramural ureter. Journal of Endourology 2003:17 (supl 1):A138

7. Geavlete P., Nita Gh., Georgescu D., Litescu M. Second TUR and lymph nodes laparoscopic evaluation in conservative pT2 bladder tumors treatment. Journal of Endourology 2003:17 (supl 1):A141

8. Geavlete P., Cauni V., Georgescu D., Nita Gh. Three - dimensional evaluation of prostate pathology. Journal of Endourology 2003:17 (supl 1):A182

9. Geavlete P., Cauni V., Nita Gh., Georgescu D. Ultrasound value in endoscopic urethral stricture therapy. Journal of Endourology 2003:17 (supl 1):A184

10. Geavlete P., Mirciulescu V., Georgescu D., Cauni V., Nita Gh. Complications of ureteral stents using after 5000 procedures. Journal of Endourology 2003:17 (supl 1):A195

11. Geavlete P., Mirciulescu V., Nita Gh., Georgescu D. Cold ureteroscopic incision in uretero-pelvic junction stenosis treatment. Journal of Endourology 2003:17 (supl 1):A213

12. Geavlete P., Nita Gh., Georgescu D., Mirciulescu V. Cold endoincision in inflamatory ureteral stenosis treatment. Journal of Endourology 2003:17 (supl 1):A237

13. Geavlete P., Nita Gh., Georgescu D., Mirciulescu V. Endoscopic classification and endourological treatment of the Y junction ureter fissus pathology. Journal of Endourology 2003:17 (supl 1):A239

14. Geavlete P., Georgescu D., Nita Gh., Mirciulescu V., Cauni V. Percutaneous lithotripsy and laser endopyelotomy in secondary UPJ obstruction associated with large pyelocaliceal stones. World Congress on Endourology & SWL. 20th Basic Research Symposium. Journal of Endourology 2004:17 (supl 1):A195

15. Geavlete P., Nita Gh., Mirciulescu V., Cauni V., Georgescu D. Encrusted or calcified ureteral stents - removal particularities. World Congress on Endourology & SWL. 20th Basic Research Symposium. Journal of Endourology 2004:17 (supl 1)

16. Geavlete P., Cauni V., Georgescu D., Nita Gh. Flexible percutaneous approach in multiple pyelocaliceal stones. World Congress on Endourology & SWL. 20th Basic Research Symposium. Journal of Endourology 2004:17 (supl 1)

17. Geavlete P., Georgescu D., Nita Gh., Mirciulescu V., Cauni V., Aghamiri S. Complications after 2.272 retrograde ureteroscopies: a single-center experience. World Congress on Endourology & SWL. 20th Basic Research Symposium. Journal of Endourology 2004:17 (supl 1)

18. Geavlete P., Mirciulescu V., Georgescu D., Nita Gh., Cauni V. Pyelocaliceal diverticulum particularities: experience on 5 cases. World Congress on Endourology & SWL. 20th Basic Research Symposium. Journal of Endourology 2004:17 (supl 1)

19. Geavlete P., Mirciulescu V., Nita Gh. and Georgescu D. Ureteroscopic approach in recurrent ureteropelvic junction stenosis. World Congress on Endourology & SWL. 20th Basic Research Symposium. Journal of Endourology 2004:17 (supl 1)

20. Geavlete P., Nita Gh., Georgescu D., Cauni V. TCC of the intramural ureter: value of the endoscopic treatment. World Congress on Endourology & SWL. 20th Basic Research Symposium. Journal of Endourology 2004:17 (supl 1)

21. Geavlete P.,Nita Ghe.,Vrabie C.  Endoscopic treatment for fibroepithelial ureteral polyps. JOURNAL OF ENDOUROLOGY Abstract 23rd WORLD CONGRESS on ENDOUROLOGY and SWL 21st Basic Research Symposium August 23-26, 2005 Amsterdam,The Netherlands volume 19,Supplement 1,pag. A175.

22. Geavlete P.,Georgescu D.,Nita Ghe.,Mirciulescu V. Endourologic treatment of renal pelvic and ureteral transitional cell carcinoma JOURNAL OF ENDOUROLOGY Abstract 23rd WORLD CONGRESS on ENDOUROLOGY and SWL 21st Basic Research Symposium August 23-26, 2005 Amsterdam,The Netherlands volume 19,Supplement 1 pag.A178

23. Geavlete P.,Multescu R.,Cauni V.,Mirciulescu V. Flexible ureteroscopy in renal calcul JOURNAL OF ENDOUROLOGY Abstract 23rd WORLD CONGRESS on ENDOUROLOGY and SWL 21st Basic Research Symposium August 23-26,2005 Amsterdam,The Netherlands volume 19,Supplement 1 pag.A203

24. Geavlete P.,Nita Ghe.,Bancu S.,Persu C. ND:YAG laser in recurrent urethral strictures JOURNAL OF ENDOUROLOGY Abstract 23rd WORLD CONGRESS on ENDOUROLOGY and SWL 21st Basic Research Symposium August 23-26,2005 Amsterdam,The Netherlands volume 19,Supplement 1 pag.A279

25. Geavlete P., V. Mirciulescu, D. Georgescu, D. Soroiu. Endourological treatment particularities in matrix lithiasis. 24th World Congress of Endourology, 17-20 August 2006, Cleveland, USA, MP3-04 (poster)

26. Geavlete P., R. Multescu, D. Soroiu, Gh. Nita. Antegrade flexible ureteroscopy in lower ureteral stenosis. 24th World Congress of Endourology, 17-20 August 2006, Cleveland, USA, MP6-15 (poster)

27. Geavlete P., D. Soroiu., D. Georgescu, E. Alexandrescu. Endourological stone treatment in pregnant women. 24th World Congress of Endourology, 17-20 August 2006, Cleveland, USA, VP10-01 (virtual poster)

28. Geavlete P., Gh. Nita, V. Mirciulescu, D. Georgescu. Double double J indwelling in neoplastic extrinsec ureteral obstruction. 24th World Congress of Endourology, 17-20 August 2006, Cleveland, USA, VP6-04 (virtual poster)

29. Geavlete P., D. Georgescu, S. Bancu, V. Mirciulescu,. Endoscopic ureteral procedures for one step nephroureterectomy - experience on 100 cases. 24th World Congress of Endourology, 17-20 August 2006, Cleveland, USA, VP6-03 (virtual poster)

30. Geavlete P., V. Cauni, V. Mirciulescu, D. Georgescu. Endoscopic treatment in calcified ureteral stents. 24th World Congress of Endourology, 17-20 August 2006, Cleveland, USA, MP14-02 (poster)

31. Geavlete P., Gh. Nita, V. Mirciulescu, D. Georgescu. Transurethral approach in multilocular large prostatic abscesses. 24th World Congress of Endourology, 17-20 August 2006, Cleveland, USA, MP22-04 (poster)

32. Geavlete P., S. Bancu, Gh. Nita. Laser vaporization in recurrent inflamatory urethral strictures. 24th World Congress of Endourology, 17-20 August 2006, Cleveland, USA, MP22-17 (poster)

33. Geavlete P., D. Georgescu, V. Cauni, V. Mirciulescu,. Bipolar endoscopic procedures in complicated urethral stricture. 24th World Congress of Endourology, 17-20 August 2006, Cleveland, USA, MP22-18 (poster)

34. Geavlete P., Gh. Nita, V. Mirciulescu. Laser vaporisation in recurrent ureteropelvic stenosis. 24th World Congress of Endourology, 17-20 August 2006, Cleveland, USA, MP25-08 (poster)

35. Geavlete P., Gh. Nita, Camelia Vrabie. Fibroepithelial ureteral polyps - particularities of diagnosis and treatment. 24th World Congress of Endourology, 17-20 August 2006, Cleveland, USA, MP25-09 (poster)

36. Geavlete P., Mulţescu R., Mirciulescu V., Georgescu D., Geavlete B. Antegrade endoscopic approach in uretero-enteric stenosis. 25th World Congress of endourology WCE 2007, 30 October - 3 November 2007, Cancun, Mexic, Journal of Endourology October 2007, 21(Supl.1):A54

37. Geavlete P., Jora T., Georgescu D., Cauni V., Geavlete B. Autologous blood injection in percutaneous treatment on uncomplicated renal cysts. 25th World Congress of endourology WCE 2007, 30 October - 3 November 2007, Cancun, Mexic, Journal of Endourology October 2007, 21(Supl.1):A54

38. Geavlete P., Mulţescu R., Geavlete B. Indications and limits of flexible nephroscopy in upper urinary tract lithiasis. 25th World Congress of endourology WCE 2007, 30 October - 3 November 2007, Cancun, Mexic, Journal of Endourology October 2007, 21(Supl.1):A74

39. Geavlete P., Mirciulescu V., Georgescu D., Geavlete B. Rigid and flexible percutaneous approach in one step staghorn calculi treatment. 25th World Congress of endourology WCE 2007, 30 October - 3 November 2007, Cancun, Mexic, Journal of Endourology October 2007, 21(Supl.1):A74

40. Geavlete P., Multescu R., Geavlete B. Influence of pyelocaliceal anatomy on the succes of flexible ureteroscopic approach. 25th World Congress of endourology WCE 2007, 30 October - 3 November 2007, Cancun, Mexic, Journal of Endourology October 2007, 21(Supl.1):A79

41. Georgescu D., Geavlete P., Mirciulescu V., Niţă Gh., Geavlete B. Double J indwelling: to do or not do to? Experience on 1354 uncomplicated ureteroscopies. 25th World Congress of endourology WCE 2007, 30 October - 3 November 2007, Cancun, Mexic, Journal of Endourology October 2007, 21(Supl.1):A252

42. Georgescu D., Geavlete P., Cauni V., Mirciulescu V., Geavlete B. Ureteral stent complications - evaluation on 2721 procedures. 25th World Congress of endourology WCE 2007, 30 October - 3 November 2007, Cancun, Mexic, Journal of Endourology October 2007, 21(Supl.1):A252

43. Geavlete P., Cauni V., Mirciulescu V., Geavlete B. Percutaneous approach in recurrent ureteropelvic stenosis associated with pyelocaliceal stones. 25th World Congress of endourology WCE 2007, 30 October - 3 November 2007, Cancun, Mexic, Journal of Endourology October 2007, 21(Supl.1):A259

44. Bach T., Geavlete B., Herrmann T., Gross A. Retrograde blind endoureterotomy for subtotal ureteral strictures: a new technique. Journal of Endourology, November 2008, Vol.22(11):25652570

45. Geavlete P., Cauni V., Mirciulescu V., Georgescu D., Multescu R. PCNL complications after 2000 procedures. 26th World Congress of Endourology & SWL (WCE 2008), 30 November - 3 December 2008, Shanghai, PR China, Journal of Endourology Nov. 2008, Vol.22 (Supl.1):A62 (poster - MP05-06)

46. Geavlete P., Nita Gh., Multescu R., Mirciulescu V., Geavlete B. Endoscopic approach in rare benign ureteral tumors. 26th World Congress of Endourology & SWL (WCE 2008), 30 November - 3 December 2008, Shanghai, PR China, Journal of Endourology Nov. 2008, Vol.22 (Supl.1):A108 (poster - MP10-05)

47. Multescu R., Geavlete P., Georgescu D., Geavlete B. Influence of ancillary instruments over the deflection and irrigation flow during flexible ureteroscopy. 26th World Congress of Endourology & SWL (WCE 2008), 30 November - 3 December 2008, Shanghai, PR China, Journal of Endourology Nov. 2008, Vol.22 (Supl.1):A194 (poster - MP19-16)

48. Geavlete P., Nita Gh., Geavlete B. New metallic urethral stents in recurrent urethral strictures. 26th World Congress of Endourology & SWL (WCE 2008), 30 November - 3 December 2008, Shanghai, PR China, Journal of Endourology Nov. 2008, Vol.22 (Supl.1):A232 (video - V1-11)

49. Geavlete P., Multescu R., Mirciulescu V., Cauni V., Geavlete B. Staghorn calculi complete removal by single infracostal traject. 26th World Congress of Endourology & SWL (WCE 2008), 30 November - 3 December 2008, Shanghai, PR China, Journal of Endourology Nov. 2008, Vol.22 (Supl.1):A240 (video - V3-12)

50. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Geavlete P. Hal fluorescence cystoscopy - improved detection and reduced recurrence rate in non-invazive bladder tumors. 26th World Congress of Endourology & SWL (WCE 2008), 30 November - 3 December 2008, Shanghai, PR China, Abstracts (part II), 188 (poster - FP05-38)

51. Geavlete P., Multescu R., Mirciulescu V., Georgescu D., Geavlete B. Antegrade flexible percutaneous approach in uretero-enteric stenosis. 26th World Congress of Endourology & SWL (WCE 2008), 30 November - 3 December 2008, Shanghai, PR China, Abstracts (part II), 203 (poster - FP05-77)

52. Geavlete P., Georgescu D., Multescu R., Geavlete B. Complications after 5000 retrograde ureteroscopies: a single - centre experience. 26th World Congress of Endourology & SWL (WCE 2008), 30 November - 3 December 2008, Shanghai, PR China, Abstracts (part II), 204 (poster - FP05-78)

53. Geavlete P., Mirciulescu V., Georgescu D., Multescu R., Geavlete B. Bilateral ureteroscopy: evaluation after 72 procedures. 26th World Congress of Endourology & SWL (WCE 2008), 30 November - 3 December 2008, Shanghai, PR China, Abstracts (part II), 204 (poster - FP05-79)

54. Geavlete P., Georgescu D., Multescu R., Bancu S., Geavlete B. Double J indwelling - experience on 10000 procedures. 26th World Congress of Endourology & SWL (WCE 2008), 30 November - 3 December 2008, Shanghai, PR China, Abstracts (part II), 257 (poster - FP09-03)

55. O. Traxer, S. Alqahtani, B. Geavlete. Narrow band imaging (NBI) vs white light endoscopic imaging (WL) for detection of the upper urinary tract urothelial tumors (UUT-UT). 27th World Congress of Endourology & SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany, Journal of Endourology, October 2009, 23(Supl.1):A23

56. R. Multescu, D. Georgescu, B. Geavlete, P. Geavlete. Ureteroscopy in proximal ureteral calculi: Experience on 1238 cases. 27th World Congress of Endourology & SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany, Journal of Endourology, October 2009, 23(Supl.1):A238

57. P. Geavlete, R. Multescu, D. Georgescu, B. Geavlete. Transurethral resection in intramural ureteral stenosis treatment. 27th World Congress of Endourology & SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany, Journal of Endourology, October 2009, 23(Supl.1):A62

58. P. Geavlete, D. Georgescu, B. Geavlete. Second TURB in non muscle invasive bladder cancer - experience on 400 cases. 27th World Congress of Endourology & SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany, Journal of Endourology, October 2009, 23(Supl.1):A62

58. B. Geavlete, R. Multescu, D. Georgescu, M. Jecu, P. Geavlete. HAL fl uorescence cystoscopy and TURB: A better chance for patients with non-muscle invasive bladder tumors? 27th World Congress of Endourology & SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany, Journal of Endourology, October 2009, 23(Supl.1):A62

59. R. Multescu, B. Geavlete, D. Georgescu, P. Geavlete Optimizing retrograde flexible ureteroscopy for upper urinary tract pathology. 27th World Congress of Endourology & SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany, Journal of Endourology, October 2009, 23(Supl.1):A69

60. R. Multescu, V. Cauni, V. Mirciulescu, E. Alexandrescu, B. Geavlete, P. Geavlete. Bilateral single procedure percutaneous nephrolithotomy. 27th World Congress of Endourology & SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany, Journal of Endourology, October 2009, 23(Supl.1):A74

61. B. Geavlete, G. Nita, V. Mirciulescu, P. Geavlete. Green light HPS 120 w laser in BPH - Romanian experience. 27th World Congress of Endourology & SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany, Journal of Endourology, October 2009, 23(Supl.1):A376

62. P. Geavlete, E. Constantinescu, D. Georgescu, G. Nita, V. Cauni, B. Geavlete. Nephroureterectomy with endoscopic ureteral desinsertion in the treatment of upper urinary tract tumors - experience on 150 cases. 27th World Congress of Endourology & SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany, Journal of Endourology, October 2009, 23(Supl.1):A378

63. P. Geavlete, R. Multescu, D. Georgescu, B. Geavlete. Hand assisted ureteroscopy in ureteral and pyelic stone treatment. 27th World Congress of Endourology & SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany, Journal of Endourology, October 2009, 23(Supl.1):A116

64. R. Multescu, B. Geavlete, V. Cauni, V. Mirciulescu, D. Georgescu, P. Geavlete Sequential flexible percutaneous and ureteroscopic approach in staghorn calculi. 27th World Congress of Endourology & SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany, Journal of Endourology, October 2009, 23(Supl.1):A328

65. B. Geavlete, V. Mirciulescu, R. Multescu, P. Geavlete. Full-HD digital technology in percutaneous approach of pyelocaliceal lithiasis. 27th World Congress of Endourology & SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany, Journal of Endourology, October 2009, 23(Supl.1):A331

66. P. Geavlete, D. Georgescu, R. Multescu, B. Geavlete. Ureteroscopic instrument damage; experience after 5,500 ureteroscopies. 27th World Congress of Endourology & SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany, Journal of Endourology, October 2009, 23(Supl.1):A165

67. P. Geavlete, R. Multescu, V. Mirciulescu, B. Geavlete. "Chip on a stick" technology - fi rst Romanian experience. 27th World Congress of Endourology & SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany, Journal of Endourology, October 2009, 23(Supl.1):A165

68. Multescu R., Georgescu D., Geavlete B., Geavlete P. A comparation of conventional vs. digital flexible ureteroscopy. 28th World Congress on Endourology and SWL, Chicago, August 31 - September 4, 2010, Journal of Endourology, 2010, 24(supl.1): A15 (PS3-2)

69. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Dragutescu M. Complications rates of Bipolar Vaporization of the Prostate versus TURP. Does standard mean safer? 28th World Congress on Endourology and SWL, Chicago, August 31 - September 4, 2010, Journal of Endourology, 2010, 24(supl.1): A66 (PS9-10)

70. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Jecu M., Dragutescu M., Geavlete P. Bipolar Plasma Vaporization of the Prostate versus standard TURP - "The Better Choice in BPH?" 28th World Congress on Endourology and SWL, Chicago, August 31 - September 4, 2010, Journal of Endourology, 2010, 24(supl.1): A67 (PS9-13)

71. Geavlete B., Jecu M., Multescu R., Georgescu D., Geavlete P. HAL blue light cystoscopy in high-risk non-muscle invasive bladder cancer re-TURBT recurrence rates in a prospective, randomized study. 28th World Congress on Endourology and SWL, Chicago, August 31 - September 4, 2010, Journal of Endourology, 2010, 24(supl.1): A125 (PS16-11)

72. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Jecu M., Geavlete P. One Year Recurrence rates in non-muscle invasive bladder cancer after HAL cystoscopy. Blue light impact in the long run. 28th World Congress on Endourology and SWL, Chicago, August 31 - September 4, 2010, Journal of Endourology, 2010, 24(supl.1): A125 (PS16-12)

73. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Jecu M., Geavlete P. Detection rates in HAL fluorescence cystoscopy for non-muscle invasive bladder cancer. Advantages of routine use after 300 procedures. 28th World Congress on Endourology and SWL, Chicago, August 31 - September 4, 2010, Journal of Endourology, 2010, 24(supl.1): A126 (PS16-14)

74. Geavlete P., Geavlete B., Multescu R., Georgescu D. NBI diagnosis and TURis plasma vaporization of bladder tumors - initial experience. 28th World Congress on Endourology and SWL, Chicago, August 31 - September 4, 2010, Journal of Endourology, 2010, 24(supl.1): A126 (PS16-16)

75. Geavlete P., Nita G., Multescu R., Geavlete B. Diode laser vaporisation in recurrent urethral strictures. 28th World Congress on Endourology and SWL, Chicago, August 31 - September 4, 2010, Journal of Endourology, 2010, 24(supl.1): A177 (PS22-20)

76. Multescu R., Alexandrescu E., Geavlete B., Geavlete P. The impact of prostatic inflammatory response associated with BPH. 28th World Congress on Endourology and SWL, Chicago, August 31 - September 4, 2010, Journal of Endourology, 2010, 24(supl.1): A208 (PS26-15)

77. Multescu R., Georgescu D., Geavlete B., Geavlete P. Digital flexible ureteroscopy in upper urinary tract pathology diagnosis and treatment. 28th World Congress on Endourology and SWL, Chicago, August 31 - September 4, 2010, Journal of Endourology, 2010, 24(supl.1): A317 (PS39-6)

78. Multescu R., Geavlete B., Georgescu D., Jecu M., Dragutescu M.,  Mirciulescu V., Geavlete P. Bipolar plasma vaporization of secondary bladder outlet obstruction - more efficient than standard TUR? 28th World Congress on Endourology and SWL, Chicago, August 31 - September 4, 2010, Journal of Endourology, 2010, 24(supl.1): A367 (VS11-2)

79. Geavlete P., Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Jecu M., Mirciulescu V., Dragutescu M. Innovative technique in non-muscle invasive bladder cancer - bipolar plasma vaporization. 28th World Congress on Endourology and SWL, Chicago, August 31 - September 4, 2010, Journal of Endourology, 2010, 24(supl.1): A368 (VS11-5)

80. Geavlete P., Nita G., Mirciulescu V., Geavlete B., Moldoveanu C., Multescu R. Diode laser in BPH - initial experience. 28th World Congress on Endourology and SWL, Chicago, August 31 - September 4, 2010, Journal of Endourology, 2010, 24(supl.1): A368 (VS11-8)

81. Multescu R., Nita G., Geavlete B., Mirciulescu V., Geavlete P. Endoscopic management of ureteral fibroepitelial polyps. 28th World Congress on Endourology and SWL, Chicago, August 31 - September 4, 2010, Journal of Endourology, 2010, 24(supl.1): A378 (VS14-7)

82. Multescu R., Mirciulescu V., Georgescu D., Geavlete B., Geavlete P. Lessons learned after 3000 percutaneous procedures for urolithiasis. 29th World Congress of Endourology & SWL, 30 Nov - 3 Dec, Kyoto, Japan; Journal of Endourology 2011; 25(Supl.1), A117

83. Geavlete B., Multescu R., Stanescu F., Georgescu D., Jecu M., Moldoveanu C., Geavlete P. Bipolar plasma vaporization versus monopolar and bipolar TURP: results of a prospective, randomized, long term comparison. 29th World Congress of Endourology & SWL, 30 Nov - 3 Dec, Kyoto, Japan; Journal of Endourology 2011; 25(Supl.1), A138

84. Geavlete B., Multescu R., Moldoveanu C., Georgescu D., Jecu M., Stanescu F., Geavlete P. Bipolar plasma vaporization of secondary bladder neck sclerosis: a prospective, randomized, long term comparison with the standard TUR. 29th World Congress of Endourology & SWL, 30 Nov - 3 Dec, Kyoto, Japan; Journal of Endourology 2011; 25(Supl.1), A139

85. Geavlete B., Multescu R., Stanescu F., Georgescu D., Jecu M., Moldoveanu C., Geavlete P. NBI cystoscopy and bipolar plasma vaporization versus standard cystoscopy and monopolar TURBT in cases of large non-muscle invasive bladder tumors. 29th World Congress of Endourology & SWL, 30 Nov - 3 Dec, Kyoto, Japan; Journal of Endourology 2011; 25(Supl.1), A140

86. Gutierrez J., Smith A., Geavlete P., Shah H., Kural AL., De Sio M., Sesmero Jose Amo´n, Hoznek Andra´s, De La Rosette J. The CROES percutaneous nephrolithotomy global study: urinary tract infections and post-operative fever in percutaneous nephrolithotomy. 29th World Congress of Endourology & SWL, 30 Nov - 3 Dec, Kyoto, Japan; Journal of Endourology 2011; 25(Supl.1), A141

87. Geavlete P., Multescu R., Geavlete B. Impacted proximal ureteral stones treated by retrograde ureteroscopic approach. 29th World Congress of Endourology & SWL, 30 Nov - 3 Dec, Kyoto, Japan; Journal of Endourology 2011; 25(Supl.1), A179

88. Geavlete B., Multescu R., Georgescu D., Geavlete P. Ureteral stent complications: evaluation on 3.501 procedures. 29th World Congress of Endourology & SWL, 30 Nov - 3 Dec, Kyoto, Japan; Journal of Endourology 2011; 25(Supl.1), A288

89. Geavlete B., Multescu R., Jecu M., Georgescu D., Stanescu F., Moldoveanu C., Geavlete P. Treatment changes and long-term recurrence rates after HAL fluorescence cystoscopy: a prospective, randomized, long term comparison to the standard approach. 29th World Congress of Endourology & SWL, 30 Nov - 3 Dec, Kyoto, Japan; Journal of Endourology 2011; 25(Supl.1), A288

90. Multescu R., Geavlete P., Georgescu D., Geavlete B. Nephroureterectomy with primary endoscopic approach of the intramural ureter using bipolar plasma vaporization. 29th World Congress of Endourology & SWL, 30 Nov - 3 Dec, Kyoto, Japan; Journal of Endourology 2011; 25(Supl.1), A344

 

 

 

 

 

 

JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE (Monthly ISSN: 1743-6095, WILEY-BLACKWELL, COMMERCE PLACE, 350 MAIN ST, MALDEN, USA, MA, 02148)

Journal of Sexual Medicine publică aspecte multidisciplinare clinice şi de cercetare pentru a defini şi a înţelege baza stiinţifică a funcţiei şi disfuncţiei sexuale masculine şi feminine. Ca jurnal oficial al International Society for Sexual Medicine and the International Society for the Study of Women's Sexual Health, acesta oferă un conţinut educaţional esenţial şi promovează schimbul de informaţii ştiinţifice generate de cercetare experimentală şi clinică. Journal of Sexual Medicine publică aspectele psihologice si biologice ale funcţiei sexuale masculine şi feminine. Scoate în evidenţă observaţii noi şi de cercetare, rezultate şi tratamentele inovatoare, precum şi alte subiecte relevante pentru medicina clinică sexuală. Revista se adresează şi medicilor biologi, endocrinologi, medici de familie, ginecologi, internişti, neurologi, psihologi, psihiatrii sau psihologi.

în The journal of sexual medicine clinica de urologie a spitalului clinic de urgenţă "Sfântul Ioan" Bucureşti a publicat 18 abstracte în următoarele numere:

Vol.1, Supl.1, 2004, Vol.3, Supl.5, 2006, The 18th Congress of the World Association for Sexual Health, 1st World Congress for Sexual Health. Sydney, 15 - 19 Aprilie 2007, Vol.5, Supl.2, Lisbon, Portugal, 2008.

1. Geavlete P., Georgescu D., Nita Gh., Cauni V. Initial experience with tadalafil in ED treatment. 11th World Congress of the International Society for Sexual and Impotence Research. The Journal of Sexual Medicine 2004:1(Suppl 1):123

2. Geavlete P., Nita Gh., Georgescu D., Aghamiri S., Cauni V. Viagra - 4 years experience in a single-centre. 11th World Congress of the International Society for Sexual and Impotence Research. The Journal of Sexual Medicine 2004:1(Suppl 1):123

3. Geavlete P., Cauni V., Nita Gh., Georgescu D. Penile Doppler ultrasonography classification may predict Viagra success in ED patients? 11th World Congress of the International Society for Sexual and Impotence Research. The Journal of Sexual Medicine 2004:1(Suppl 1):108

4. Geavlete P., Georgescu D., Cauni V., Nita Gh. Tunica vaginalis patch in Peyronie's disease surgery - evaluation of a new technique. 11th World Congress of the International Society for Sexual and Impotence Research. The Journal of Sexual Medicine 2004:1(Suppl 1):88 Impotence Research.

5. Geavlete P., Cauni V., Georgescu D., Nita Gh. Diagnosis particularities in venous/arterial priapism. 11th World Congress of the International Society for Sexual and Impotence Research. The Journal of Sexual Medicine 2004:1(Suppl 1):108

6. Geavlete P., Georgescu D., Nita Gh., Persu C. Chronic prostatitis associated with ED. 11th World Congress of the International Society for Sexual and Impotence Research. The Journal of Sexual Medicine 2004:1(Suppl 1):107

7. Geavlete P., Cauni V. Implementation role of the post-investigation query in the ED diagnosis. 11th World Congress of the International Society for Sexual and Impotence Research. The Journal of Sexual Medicine 2004:1(Suppl 1):123

8. Geavlete P., D. Georgescu, V. Cauni, Gh. Nita. Tunica vaginalis patch in Peyronie's disease surgery. 12th World Congress of the International Society for Sexual Medicine, 17-21 September 2006, Cairo, Egipt, MP-103. The Journal of Sexual Medicine, Vol.3, Supl.5, 2006, 437

9. Geavlete P., V. Cauni, Gh. Nita, D. Georgescu. Can penile Doppler ultrasonography predict Viagra success in ED patients? 12th World Congress of the International Society for Sexual Medicine, 17-21 September 2006, Cairo, Egipt, UP-003. The Journal of Sexual Medicine, Vol.3, Supl.5, 2006, 438

10. Geavlete P., D. Georgescu, Gh. Nita, C. Persu. Chronic prostatitis and erectile dysfunction. 12th World Congress of the International Society for Sexual Medicine, 17-21 September 2006, Cairo, Egipt, UP-008. The Journal of Sexual Medicine, Vol.3, Supl.5, 2006, 440

11. Geavlete P., Gh. Nita, S. Bancu, S. Aghamiri, V. Cauni. 7 years Romanian experience with Viagra. 12th World Congress of the International Society for Sexual Medicine, 17-21 September 2006, Cairo, Egipt, UP-016. The Journal of Sexual Medicine, Vol.3, Supl.5, 2006, 443

12. Geavlete P., Cauni V., Dinu D., Persu C. Recombinant FSH for the treatment of idiopathic infertility. The 18th Congress of the World Association for Sexual Health, 1st World Congress for Sexual Health. Sydney, 15 - 19 Aprilie 2007, OP1-1:10.

13. Geavlete P., Georgescu D., Cauni V., Nita Gh. Peyronie's disease surgery: new approach using tunica vaginalis. The 18th Congress of the World Association for Sexual Health, 1st World Congress for Sexual Health. Sydney, 15 - 19 Aprilie 2007, OP1-7:10. 

14. Geavlete P., Georgescu D., Nita Gh., Cauni V. Romanian experience with Tadalafil in ED treatment. The 18th Congress of the World Association for Sexual Health, 1st World Congress for Sexual Health. Sydney, 15 - 19 Aprilie 2007, OP1-20:10.

15. Geavlete P., Nita Gh., Georgescu D., Bancu S. Romanian experience with viagra: 7 years follow-up. The 18th Congress of the World Association for Sexual Health, 1st World Congress for Sexual Health. Sydney, 15 - 19 Aprilie 2007, OP9-20:21.

16. Nita Gh., Persu C., Bancu S., Cauni V., Geavlete P. Metabolic syndrome - a cause for erectile dysfunction. 10th Congress of the European Society for Sexual Medicine, 25 - 28 November 2007, Lisbon, Portugal, The Journal of Sexual Medicine January 2008; 5(suppl2):102 (poster)

17. Geavlete P., Nita Gh., Multescu R., Geavlete B. "Innovative" sexual practices in patients with mental illness. 10th Congress of the European Society for Sexual Medicine, 25 - 28 November 2007, Lisbon, Portugal, The Journal of Sexual Medicine January 2008; 5(suppl2):134 (poster)

18. Geavlete P., Nita Gh., Multescu R., Geavlete B. Pregnancy and phimosis. 10th Congress of the European Society for Sexual Medicine, 25 - 28 November 2007, Lisbon, Portugal, The Journal of Sexual Medicine January 2008; 5(suppl2):141 (poster)

 

 

 

Simpla trecere în revistă a prezenţei publicistice la cel mai înalt nivel ştiinţific a clinicii de urologie a spitalului clinic Sfântul Ioan Bucureşti, a contribuţiei cu totul deosebite a profesorului dr. Petrişor Geavlete reprezintă aspecte demne de a fi menţionate în mod remarcabil. Cele 50 de articole in extenso şi cele 316 abstracte publicate în cele mai reputate reviste cu profil urologic din lume, cotate şi/sau indexate ISI, sunt tot atâtea dovezi ale unei activităţi prodigioase, oglinda unei experienţe şi recunoaşteri internaţionale de excepţie, a unei munci permanente şi fără preget. în condiţiile actuale, publicarea unui articol într-o revistă cotată şi/sau indexată ISI, reprezintă un deziderat care odată realizat face onoare oricărei specialităţi medicale româneşti.