O activitate ştiinţifică de excepţie a profesor doctor Petrişor Geavlete:

Reviewer Internaţional la cele mai prestigioase

congrese şi reviste din domeniul urologic

 

Nominalizarea drept reviewer la congrese internaţionale sau publicaţii de referinţă reprezintă pentru orice specialist, din orice ţară sau domeniu de activitate un nivel maxim de recunoaştere a personalităţii şi expertizei profesionale.

Criteriile de numire a unor astfel de specialiăti în poziţia de reviewer se bazează în primul rând pe o experienţă indubitabilă în unele domenii medicale. Comitetul redacţional al unei prestigioase publicaţii sau Comitetul de organizare şi ştiinţific al unui mare congres au o mare responsabilitatea în numirea celor care apreciază lucrările care vor fi publicate sau prezentate, de fapt cei care realizează programului final. Pe de altă parte, un reviewer reprezintă acea revistă sau acel congres.

O revistă de renume internaţional are ca prim plan de reprezentare Redactorii, Editorial Board şi Reviewers. Pentru publicul larg, pentru specialişti, garanţia unor lucrări de mare calitate, probitate şi interes este dată de personalităţile care susţin acea revistă!

Sfârşitul anului 2011 are o semnificaţie cu totul specială pentru domnul profesor dr. Petrişor Geavlete, şeful clinicii de urologie, spital clinic de urgenţă "Sfântul Ioan" Bucureşti: un bilanţ de excepţie privind implicarea domniei sale ca reviewer la Congrese sau reviste internaţionale de cel mai înalt nivel în specialitatea Urologie.

 

 

I. Activitatea ca reviewer la Reviste internaţionale

 

A. European Urology

European Urology este revista oficială a Asociaţiei Europene de Urologie (EAU), fiind un forum de înalt prestigiu urologic de peste 35 de ani. Este în prezent citită de mai mult de 20.000 de urologi de pe tot globul. Cu un factor de impact de 8.843, revista a devenit lider mondial printre publicaţiile ştiinţifice din domeniul urologiei. Este evident o revistă cotată şi indexată ISI.

Profesorul Petrişor Geavlete, a fost nominalizat drept unul dintre reviewers al acestei prodigioase reviste din anul 2004. Este o nominalizare de mare prestigiu. Munca benevolă a domnului profesor s-a materializat de-a lungul anilor cu evaluarea lunară a numeroase contribuţii ştiinţifice urologice atât europene cât şi din multe alte părţi ale lumii în vederea publicării.

 

 

 

Mulţumiri din partea Redactorului, Prof. F.Montorsi, pentru activitatea deosebită de Reviewer la revista European Urology pentru anul 2008.

 

 

 

 Mulţumiri recente din partea Editor-in-Chief, Prof. F.Montorsi pentru activitatea deosebită de Reviewer a prof.dr. P.Geavlete la European Urology.

 

Drept recunoştinţă pentru muncă de reviewer de excepţie, pentru luna Iunie 2009 prof.dr. P.Geavlete a fost nominalizat drept "Reviewer of the Month". Este o mare onoare pentru orice profesor european numit în această poziţie. Analiza activităţii de reviewer a demonstrat în această perioadă o concordanţă între evaluările prof. P.Geavlete şi ale celorlaţi reviewers la peste 90% din cazuri.

 

 

Nominalizare de către Comitetul editorial al revistei European Urology (cea mai importantă revistă de urologie din Europa) drept cel mai bun Reviewer al acestei reviste pe luna iunie 2009

 

 

B. Journal of Endourology

Jurnalul oficial al endourologiei mondiale (Journal of Endourology), cotat şi indexat ISI, urmăreşte să ofere comunităţii urologice studii ştiinţifice riguroase în chirurgia minim invazivă şi non-incizională urologică. Este singurul jurnal internaţional dedicat în întregime celor mai recente tehnici minim invazive şi tehnologiilor de diagnostic şi tratament chirurgical noninvaziv al bolilor urologice. Este principala sursă de informaţii cu privire la cele mai recente tehnici laparoscopice şi endourologice.

Secţiunea de video-urologie prezintă online, materiale video de înaltă calitate, oferă specialiştilor un instrument de informare privind tehnologiile de vârf din sfera endourologiei.

Această prestigioasă revistă reprezintă jurnalul oficial al Endourological Society, Korean Endourology Society, ESWL Society, Muljibhai Patel Society for Research in Nephro-Urology, Associazione Italiana di Endourologia, şi Southern African Endourology Society.

în aceste condiţii cu totul deosebite, nominalizarea Prof.dr. P.Geavlete încă din anul 2006 drept unul dintre reviewers a reprezentat un moment important de recunoaştere în domeniul endourologiei mondiale.

 

 

 

  

Scrisoare de apreciere şi recunoştiinţă pentru activitatea de reviewer a prof.dr. P.Geavlete la revista Journal of Endourology din partea Preşedintelui fondator al Societăţii Mondiale de Endourologie (prof.dr. Arthur Smith)

 

 

 

 

 

 

Mulţumiri recente pentru întreaga activitate de reviewer la Journal of Endourology din partea Editorului, prof.dr. Arthur Smith

 

 

Consultarea site-ului "Journal of Endourology" remarcă misiunea acestei prestigioase reviste şi prezenţa prof.dr. P.Geavlete ca Full member al acestei Societăţi.

 

 

 

 

 

C. TSW Urology (The Scientific World in Urology)

 

Una dintre revistele importante cu utilizare online, apreciată în mod deosebit de lumea urologică este TSW Urology.

The Scientific World editează electronic această revistă alături de multe alte jurnale medicale. Se realizează astfel, articole de excelentă ţinută ştiinţifică, studii de cercetare originale. Nu în ultimul rând trebuie remarcat colectivul editorial din care fac parte două mari personalităţi ale lumii urologice (prof. Christopher R. Chapple şi prof. Ralph Clayman).

Prof.dr. P. Geavlete, nominalizat din anul 2005 ca reviewer la această revistă urologică deosebită, se alătură astfel unor nume de referinţă în urologia internaţională cum ar fi: Peter Alken, Paul Andrews, Mark Droller, M.A. Ghoneim, Inderbir Gill, Bertrand Guillenneau, Francesco Montorsi, Anup Patel, V. Patel, Paolo Puppo, Jens Rassweiler, Richard Sylvester, Andrea Tubaro, Hendrik van Poppel, etc.

 

   

 

 

Lista de Reviewers internaţionali la revista TSW Urology în care este publicat şi numele Prof.dr. Petrişor Geavlete

 

  

 

D. Archivos Españoles de Urologia

 

Fondată în anul 1944, actualmente într-o colaborare publicistică cu Asociaţia Americană de Urologie (AUA), revista Archivos Españoles de Urologia se găseşte pe Pubmed, fiind cea mai importantă publicaţie spaniolă de urologie. Ca şi precedenta revistă, în comitetul editorial al acestei publicaţii se pot exemplifica numere remarcabile ale urologiei internaţionale: C. Chapple, W. Artibani, J. De la Rossette, F. Montorsi sau M. S. Soloway. 

Din anul 2010, Prof. Dr. P. Geavlete a fost nominalizat în Board-ul ei internaţional şi totodată reviewer pentru domeniul endourologic.

 

 

 

Nominalizare în Editorial Board al acestei reviste.

 

 

 

 

E. TTMed Urology International

 

Una dintre cele mai importante reviste urologice cu aplicaţie online (TTMed Urology International) este editată de Prous Science şi are nişte particularităţi cu totul deosebite: sunt redate înregistrări video de la cele mai importante congrese internaţionale de urologie (Societatea Internaţională de Urologie, Asociaţia Europeană de Urologie, Asociaţia Americană de Urologie, etc.) cu publicarea şi a unor aspecte importante din timpul sesiunilor ştiinţifice.

în anul 2007, Prof. Dr. P. Geavlete a fost nominalizat în Board-ul editorial (Advisory Committee) alături de nume de referinţă în urologia mondială (Remigio Vela Navarrete, John M. Fitzpatrick, Christopher R. Chapple, Narmada P. Gupta, Dmitry U. Pushkar, Claude C. Schulman şi Alexandre R. Zlotta).

Din anul 2008, Prof. Dr. P. Geavlete a fost nominalizat ca reviewer la această revistă.

 

 

 

 

 

 

 

Nominalizarea Prof.dr. P.Geavlete în International Editorial Board al acestei reviste.

 

 

 

 

Solicitarea de reviewer pentru Prof.dr. P.Geavlete la TTMed Urology.

 

 

F. Urology Journal

 

Urology Journal în versiunea persană şi mai recent engleză, este o revistă urologică de valoare, cotată ISI, reprezentând apariţia editorială oficială a Asociaţiei Iraniene de Urologie (IUA) şi al Centrului de Cercetări în Urologie şi Nefrologie (UNRC).

Din anul 2006, Prof. Dr. P. Geavlete a fost invitat ca reviewer fiind totodată numit în Editorial Board.

 

 

 

Reviewer internaţional la această revistă din anul 2006.

 

 

 

G. UroToday International Journal

 

Această publicaţie urologică, cu reprezentare ştiinţifică online (PubMed) are în Editorial Board lideri ai urologiei americane şi engleze (Alan J. Wein, John M. Fitzpatrick, George W. Drach şi Karl-Erik Andersson).

Din anul 2009, Prof. Dr. P. Geavlete a fost invitat drept reviewer la această prestigioasă revistă.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulţumiri din partea Editor in Chief (prof.dr. Karl-Erik) al publicaţiei TTMed Urology pentru activitatea de reviewer a Prof.dr. P.Geavlete.

 

 

H. Therapeutic Advances in Urology

Therapeutic Advances in Urology se adreseză atât clinicienilor cât şi cercetătorilor urologi fiind una dintre revistele cu reverberaţie deosebită pe PubMed (cotată şi indexată ISI). Principalele topice includ afecţiunile tumorale şi inflamatorii ale întregului aparat urinar, fiziologia şi fiziopatologia renală, anatomia modernă a aparatului urinar, disfuncţiile de stocare şi evacuare, incontinenţa, infecţiile şi inflamaţiile aparatului urinar, infertilitatea, etc.

în aceste condiţii deosebite, prof.dr. P.Geavlete a fost nominalizat unul dintre  reviewer al acestei reviste din anul 2010.

 

 

 

 

 

 

Mulţumiri din partea Editor in Chief (Anthony Atala) şi Associate Editors al publicaţiei Therapeutic Advances in Urology pentru activitatea de reviewer a Prof.dr. P.Geavlete.

 

 

 

 

I. Urologia Internationalis

Urologia internationalis este o altă revistă cotată şi indexată ISI în domeniul urologic cu publicarea unor rapoarte medicale internaţional, a unor articole originale care acoperă întrega patologie urogenitală. Noutăţile (subiecte cheie de clinică urologică) sunt raportate de experţi internaţionali. Astfel, această reputată revistă abordează introducerea unor noi tehnici de tratament şi de diagnostic în urologie. Prof.dr. P.Geavlete a fost nominalizat reviewer al acestei publicaţii deosebite din anul 2010.

 

 

 

 

Mulţumiri recente din partea Editorial Office (Debra Gysin) al publicaţiei Urologia Internationalis pentru activitatea de reviewer a Prof.dr. P.Geavlete.

 

 

 

 

I. International Journal of Urology

International Journal of Urology este o revistă importantă în domeniul urologic, cotată şi indexată ISI. Este publicaţia oficială a Asociaţiei Japoneze de urologie. Este o apariţie editorială care excelează prin abordarea a noi tehnici în urologie, a descoperirilor fundamenatale, a descrierii unei aparaturi  deosebite folosite atât în diagnosticul adr şi în terapia bolilor urologice. A devenit în multe domenii o revistă de mare prestigiu internaţional.

Din anul 2010 prof.dr. P.Geavlete a fost nominalizat drept reviewer la această prestigioasă publicaţie urologică.

 

 

 

 

Mulţumiri recente din partea Editor-in-Chief (prof. Seiji Naito) al publicaţiei International Journal of Urology pentru activitatea de reviewer a Prof.dr. P.Geavlete.

 

 

 

J. Journal of Chinese Clinical Medicine

Urologia asiatică, în ciuda aspectelor multiple tradiţionale, este într-un avânt de modernizare fără precedent. Journal of Chinese Clinical Medicine reprezintă un exemplu deosebit privitor la studii de cercetare, noi tehnologii şi protocoale, noi orientări ale urologiei moderne. Din nou, trebuie să remarcăm nume sonore ale urologiei europene nominalizate printre editorii asociaţi ai acestei reviste (Per-Anders Abrahamsson, John Fitzpatrick sau Hein Van Poppel).

Din anul 2007, Prof. Dr. P. Geavlete, a fost invitat în Board of Reviewers.

 

 

Nominalizarea prof.dr. P.Geavlete în Editorial Board al Journal of Chinese Clinical Medicine.

 

 

II. Reviewer pentru pregătirea unor congrese internaţionale

 

 

A. Congresul Asociaţiei Europene de Urologie (EAU)

Prin amploare şi mai ales în ultimii ani, congresul EAU reprezintă cea mai importantă manifestare urologică mondială (cu circa 12000-15000 de participanţi).

Numai la ultimul congres din 2011 de la Viena, s-au înregistrat circa 14000 de specialişti din toată lumea, cu un program ştiinţific absolut impresionant.

Din anul 2001, Prof.dr. P. Geavlete a fost nominalizat drept reviewer la această manifestare ştiinţifică internaţională de mare prestigiu.

De asemenea, Prof.dr. P. Geavlete este membru în Video Committee, aducându-şi un aport esenţial în evaluarea contribuţiilor ştiinţifice sub formă de video şi în alcătuirea programului final al congresului privitor la acest aspect.

 

 

 

 

Pe prima pagină a revistei European Urology (Supplements), 2005, dedicată Congresului European de Urologie este menţionat şi numele Prof. P.Geavlete (Video Committee member, unul dintre cei care au elaborat Programul final al Congresului)

 

 

 

 

 

 

Pe prima pagină a revistei European Urology (Supplements), 2006, dedicată Congresului European de Urologie este menţionat şi numele Prof. P.Geavlete (Video Committee member, unul dintre cei care au elaborat Programul final al Congresului)

 

 

Aprecieri pentru activitatea de Faculty şi Reviewer la Congresul European de Urologie, Geneva 2001

 

 

 

Aprecieri pentru activitatea de Reviewer la Congresul European de Urologie, Berlin 2007

 

 

 

Aprecieri pentru activitatea de Faculty şi Reviewer la Congresul European de Urologie, Paris, 2012

 

 

B. Congresul Mondial de Endourologie şi SWL (WCE)

Endourologia şi laparoscopia (cu toate tehnicile lor specifice) reprezintă astăzi peste 80% din activitatea unei secţii moderne. Astfel, Congresul Mondial de Endourologie şi SWL (WCE) realizat sub egida "The Endourological Society" este unul dintre cele mai importante pentru specialistul urolog, bucurându-se an de an de o prezenţă deosebită şi de un interes crescând exponenţial.

Chirurgia mimim-invazivă este astfel analizată în detaliu cu evaluarea noilor tehnologii de tratament în cele mai reputate centre din lume.

De circa 6 ani, Prof. Dr. P. Geavlete, a fost nominalizat ca reviewer şi Faculty la şi în pregătirea acestor congrese.

 

 

 

Aprecieri pentru activitatea de Faculty şi Reviewer la Congresul mondial al Societăţii de Endourologie şi ESWL, Cancun, 2007

 

 

 

C. Congresul Societăţii Internaţionale de Urologie ( SIU)

Una din cele mai vechi societăţi de urologie din lume este reprezentată de Societatea Internaţională de Urologie, înfiinţată în 1907 de către F. Guyon, unul dintre fondatorii urologiei mondiale.

Cu o participare semnificativă (între 1500 şi 3000 de participanţi), acest congres se menţine şi azi, extrem de apreciat şi susţinut. De remarcat este faptul că Prof. Dr. P. Geavlete a fost nominalizat încă din anul 2004 drept reviewer şi Faculty la această importantă manifestare internaţională.

 

 

Aprecieri pentru activitatea de Faculty şi Reviewer la Congresul mondial al Societăţii Internaţionale de Urologie, Paris, 2007

  

 

Aprecieri pentru activitatea de Faculty şi Reviewer la Congresul mondial al Societăţii Internaţionale de Urologie, Santiago de Chile, 2008

 

 

 

Invitaţia oficială de Reviewer la Congresul Mondial al Societăţii Internaţionale de Urologie (SIU), 2009

 

D. Congresul Central European de Urologie (CEM)

Central European Meeting reprezintă un congres susţinut pe deplin de Asociaţia Română de Urologie (membru fondator) sub umbrela Asociaţiei Europene de Urologie. Acest congres regional cuprinde opt ţări: Austria, Slovacia, Cehia, Slovenia, Croaţia, Polonia, Ungaria şi România.

în urmă cu circa 8 ani, Prof. Dr. P. Geavlete, a fost nominalizat ca reviewer şi Faculty la acest important congres.

 

 

 

Mulţumiri pentru activitatea de Reviewer şi Faculty la Congresul Central European de Urologie din partea prof.dr. Michael Marberger

 

Simpla trecere în revistă a activităţii de reviewer internaţional, membru în Editorial Board sau Faculty la unele dintre cele mai importante reviste şi congrese urologice din lume, situează pe Prof.dr. P. Geavlete pe o poziţie academică remarcabilă.

Este corolarul unei expertize şi a unei activităţi de excepţie, este practic o recunoaştere şi o integrare internaţională la cel mai înalt nivel.